Procesní automatizace

Aplikace procesního řízení sahají od malých laboratorních systémů až po automatizaci velkých závodů. Systém řízení procesů nabízený společností B&R poskytuje výrazné možnosti škálování, které umožňují pokrýt každou oblast aplikace. Nabízí také podporu systémovým integrátorům a obsluze v průběhu celého životního cyklu systému - od plánování, vytvoření knihovny, konfigurace až po uvedení do provozu a obsluhu. Bezproblémová integrace a intuitivní obsluha snižuje dobu nastavení a zajišťuje nejvyšší úroveň produktivity strojů a systémů a zároveň poskytuje flexibilitu při výměně produktů.

01 Automatizace zařízení

Standardizace dílčích zařízení pomocí objektově orientovaného projektovaní umožňuje modulovat celé systémy. Současně lze zkrátit doby uvedení do provozu a také s tím spojené náklady. Centrální správa projektu při použití standardizované knihovny pomáhá při péči o technologii všech celosvětově provozovaných zařízení. Dostupnost systému je maximalizována bezpečným integrovaným vzdáleným přístupem pro údržbu, servis a upgrade.

02 Automatizace továrny

Pod pojmem automatizace továrny se rozumí například automatizace výrobních linek například v automobilovém nebo potravinářském průmyslu. Centrální sběr dat z výrobních buněk výrobní linky zajišťuje celkovou kontrolu výkonnosti online. Sledování toku materiálu kompletně a přesně dokumentuje každý výrobní krok.

03 Řízení procesů

Plně spojitý systém řízení procesů na jedné straně značně redukuje engineering, na druhé straně také snižuje provozní náklady a náklady na údržbu, a to po celý životní cyklus zařízení. Integrovaná správa verzí usnadňuje validaci zařízení. Integrovaný poplachový a trendový systém zaručuje úplnou transparentnost a šetří nasazení dodatečných nákladově náročných expertních systémů.

04 Automatizace infrastruktury

Centralizovaný sběr dat ze strojů a zařízení pomocí standardních protokolů umožňuje komplexní online sledování výkonu a vizualizace. Kompletní dlouhodobá archivace zajišťuje osvědčení o kvalitě výrobního procesu. Integrované standardní zprávy vytvářejí základ pro komfortní a podrobnou analýzu všech procesních dat pro další optimalizaci výroby.

05 Monitorování energií

Integrované moduly pro měření energie poskytují všechny elektrické veličiny a údaje o kvalitě. Shromažďování dat ze všech médií (elektrická energie, zemní plyn, topný olej, tlakový vzduch atd.) umožňuje automatický a úplný záznam veškeré spotřeby energie. Prostřednictvím zjišťování a zobrazení spotřeby a nákladů je podstatným způsobem podporována realizace systémů řízení energie podle normy ISO 50001. Vyhodnocení a vizualizace historických dat umožňuje analyzovat spotřebu energie na různých úrovních podrobnosti, aby bylo možné přesně určit vztahy mezi příčinami a následky.

06 Monitorování stavu

Online měření vibrací integrované do I/O modulu umožňuje stanovit logické důsledky na mechanický stav stroje a dovolí včas rozpoznat zhoršení, čímž lze zabránit značným škodám. Prediktivní údržba založená na stavu snižuje počet nepředvídaných odstávek, čímž snižuje náklady spojené s odstávkami a opravami na naprosté minimum.

07 Pokročilé řízení procesů

Je možné regulovat více vzájemně závislých fyzikálních veličin najednou, protože modelový prediktivní regulátor využívá modely skutečného procesu. Provozovatelé mohou optimálně kompenzovat poruchy a optimalizovat velikost součástí systému. Pokročilé moduly řízení procesu lze použít k optimalizaci průchodnosti a maximalizaci účinnosti.

08 Získávání procesních dat

Centralizovaný sběr dat ze strojů a systémů umožňuje komplexní online sledování a vizualizaci výkonu. Dlouhodobá archivace zajišťuje osvědčení o kvalitě výrobního procesu. Integrované reporty umožňují provádět podrobnou analýzu všech procesních dat pro optimalizaci výroby. Díky kombinovanému zobrazení kontinuálních dat, alarmů a událostí v nástroji TrendViewer jsou patrné souvislosti příčiny a následku.

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo