Společnost B&R vyvinula komplexní systém osvětlení pro své řešení strojového vidění. Řízení osvětlení je synchronizováno s řídícím systémem v rozsahu sub-µs.

  • Klíčová fakta
  • Řízení osvětlení s přesností µs
  • Imunní vůči vnějšímu světlu
  • Automatické přizpůsobení každé situaci
  • Integrovaná diagnostika

Jako nedílnou součást řídícího systému lze kamery i osvětlení snadno synchronizovat s dalšími senzory, polohami os a událostmi v aplikaci stroje. Při synchronizaci více kamer a světelných zdrojů je taktéž zaručena mikrosekundová přesnost .

Každé světlo má integrovaný kontrolér blesku, takže není vyžadován žádný externí hardware. Kontrolér zajišťuje přesné pulzní napájení výkonných LED. To umožňuje generovat světelné pulzy po dobu alespoň jedné mikrosekundy při maximální intenzitě. Systém integrovaného vidění od B&R lze proto bez problémů použít také pro vysokorychlostní aplikace.

Liniové osvětlovače

Liniové osvětlovače lze objednat jednotlivě nebo v sestavách po dvou, třech nebo čtyřech.

Prstencová světla

Prstencová světla se skládají ze čtyř, šesti nebo osmi liniových osvětlovačů a poskytují výjimečně homogenní osvětlení.

Zadní osvětlovače

K dispozici je šest variant zadních osvětlovačů, které umožňují flexibilní přizpůsobení danému úkolu.

Kalibrováno ve výrobě

B&R své liniové a zadní osvětlovače před dodáním kalibruje. To znamená, že světelné komponenty lze v terénu vyměňovat, aniž by bylo nutné provádět jakékoli změny v parametrech aplikace strojového vidění. Protože intenzita LED se mění se změnami teploty, má B&R také integrované sledování teploty pro automatické nastavení výkonu LED.

Jednoduchá kabeláž

Světelné systémy B&R jsou integrovány do průmyslové sítě prostřednictvím kabelu s hybridním konektorem M12, který také komponenty napájí 24 VDC. Je tedy potřeba pouze jeden kabel. Dva hybridní konektory na zařízení umožňují liniovou strukturu s přídavnými světly nebo kamerou.

Flexibilní za provozu

Mnoho aplikací strojového vidění vyžaduje velmi přesné nastavení světelného zdroje, aby se dosáhlo dobrých výsledků. Liniové osvětlovače B&R proto nabízejí elektronické nastavení úhlu od -40 ° do + 90 °.

Při výrobě více produktů na stejném stroji lze úhel osvětlení mezi výrobními dávkami optimalizovat - jednoduše nastavit parametry pro každý produkt a uložit je jako součást receptury. Elektronické nastavení úhlu při kruhovém uspořádání světel umožňuje optimalizovat tvar světelného kuželu.

Úprava parametrů za běhu

Stejně jako úhel liniových osvětlovačů lze za běhu nakonfigurovat i všechny ostatní parametry tak, aby se optimalizovalo osvětlení nebo se přizpůsobily novým výrobkům. Kombinace různých barev LED umožňuje za běhu měnit vlnovou délku pro optimalizaci kontrastu. Diagnostická data lze ze světel kdykoli číst díky jejich připojení k průmyslové síti.

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo