Snadná automatizace mobilních zařízení

Nároky kladené na užitková vozidla se v průběhu let dramaticky vyvinuly. Vzhledem k neustále novým funkcím a rostoucím požadavkům na provozní efektivitu a kvalitu, potřebují tato vozidla řídicí systém, který je výkonný a škálovatelný. Společnost B&R usnadňuje implementaci automatizačních řešení pro stavební stroje a komunální vozidla, stejně jako pro aplikace v zemědělství a lesnictví.

HARDWARE

Výměna dat s pomocí Automation PC

Náš článek na téma autonomních strojů zkoumá rostoucí roli, kterou hrají samořídící stroje při zvyšování produktivity zemědělství. Aby autonomní zařízení mohlo samostatně plnit své úkoly, potřebuje data z různých senzorů. Automation PC pro venkovní použití může sbírat velké množství dat z více zemědělských strojů a předávat je do nadřazených systémů.

Například traktor a kombajn mohou sdílet informace o svých vzájemných rychlostech a nosnostech. Když si zemědělské stroje mohou vyměňovat informace, stávají se v terénu efektivnějšími. »Automation PC prospekt

Drsné podmínky, spolehlivá obsluha

Zemědělské práce jsou synonymem pro déšť, špínu, horko a vibrace. I za těchto nepříznivých podmínek je však nezbytné, aby obslužné panely zajišťovaly spolehlivý provoz. Hliníkové pouzdro zajišťuje mechanickou stabilitu a multi-touch displej lze použít i za deště.

Obslužné panely

Modulární řídicí I/O systém X90

Výrobci zemědělských a stavebních strojů čelí výzvě rychlé implementace inteligentních autonomních funkcí a jejich dlouhodobé údržbě. B&R nadále otevírá nové možnosti v automatizaci mobilních strojů pomocí svého modulárního řídicího systému X90. Se systémem X90 lze realizovat flexibilní automatizační řešení s použitím standardizovaných komponent.

Flexibilní znamená, že si mohou vybrat řídicí jednotky z řady výkonových tříd a zajistit tak konzistentní řešení pro základní i pokročilé stroje.

Řada různých volitelných desek pro X90 umožňuje snadné připojení senzorů, přenos diagnostických dat nebo přímé řízení krokových motorů.

Bezpečnost mobilních zařízení

Evropská směrnice o strojních zařízeních a téma bezpečnosti obecně jsou pro výrobce mobilních strojů stále důležitější. Důležitým nástrojem pro analýzu rizik a určení úrovně potřebné bezpečnostní technologie je graf rizik, jako je ten uvedený v našem článku o bezpečnosti mobilních strojů. Aby se výrobci strojů vyhnuli dodatečným nákladům na vývoj vlastních bezpečnostních řešení, mnoho z nich vyhledává pomoc u spolehlivého technologického partnera.

Bezpečnostní kontrolér X90

Dostupnost strojů 24/7

Jak všichni víme, neplánované prostoje mohou být nákladné. Článek o prediktivní údržbě se zabývá tím, jak lze tyto náklady snížit na minimum pomocí nejmodernější analytiky a údržby. Option board od B&R pro monitorování stavu využívá údaje o vibracích k včasnému odhalení poškození, takže je lze opravit dříve, než způsobí poruchu zařízení.

Option boards

Softwarové balíčky pro speciální funkce

B&R nabízí certifikovaný systém ISOBUS a odpovídající sadu nástrojů pro připojení traktorů a nářadí. ISOBUS je komunikační protokol využívající CAN připojení, který umožňuje výměnu dat mezi stroji různých výrobců. ISOBUS od B&R pokrývá všechny relevantní aspekty normy ISOBUS.

  • Klíčová fakta
  • Komunikace mezi zemědělskými stroji nezávislá na výrobci
  • Simulační nástroje pro efektivní vývoj projektu
  • Certifikovaný hardware

SOFTWARE

Vyvíjejte software třikrát rychleji se softwarovou stavebnicí

mapp Technology je revolucí ve vývoji aplikačního softwaru v oblasti automatizace. Modulární softwarové komponenty zjednodušují vývoj nových programů a zrychlují dobu vývoje strojového softwaru až trojnásobně.

Jak je toho docíleno? Mapp zjednodušuje implementaci programovacích úloh, které se často opakují při automatizaci mobilních strojů. To je umožněno díky nabídce důkladně otestovaných a hotových softwarových komponent. Vývojáři se pak mohou soustředit na jejich hlavní úkol, kterým je implementace automatizačním procesů do aplikačního softwaru.

mapp Control Tools

Pokročilé řídicí algoritmy mají zásadní význam pro přidanou hodnotu mobilního stroje. Mapp Control Tools nabízí širokou škálu základních funkcí pro řízení a zpracování signálu. PID regulátory s odpovídajícími ladicími funkcemi, dolnopropustnými filtry, Kalmanovy filtry a také komponenty pro generování profilů umožňují co nejlépe využít inovační potenciál jednotlivých řešení řízení.

mapp Crane

Software mapp Crane nabízí řešení řízení pro jeřáby se zavěšenými břemeny. Pro efektivní provoz těchto systémů je nutné, aby systém kompenzoval tendenci zátěže k vibracím. Tím se zabrání nekontrolovanému kývání a vychýlení. Užitečný náklad tak lze přepravovat rychleji a zároveň se zvyšuje bezpečnost lidí a materiálu. Mezi potenciální aplikace, kde lze tento software využít, patří mostové jeřáby (OHB), kolejové portálové jeřáby (RMG) a jeřáby typu loď-břeh (STS).

mapp Hydraulics

mapp Hydraulics nabízí snadný přístup k řízení hydraulických os. Software pomáhá vývojářům při návrhu, simulaci, virtuálním uvedení do provozu a diagnostice hydraulických systémů. Inovativní funkce automatického ladění umožňují snadno určit optimální parametry kontroleru pro jakoukoli kombinaci válců, čerpadel a ventilů. Hydraulickou osu lze také snadno integrovat do CNC systému s elektrickými osami.

mapp Temperature

Vývoj vysoce výkonných řešení regulace teploty, jako jsou řešení potřebná pro vytlačování nebo tepelné tváření, je obzvláště náročný. To platí zejména v případech, kdy požadavky zahrnují automatické ladění, zónově synchronizované topné křivky, minimální překročení nebo energeticky optimalizované provozní režimy. mapp Temperature poskytuje funkce pro optimální řízení teplotních procesů. Provozujte stroje blíže fyzickým limitům.

Všestranný vývojový nástroj pro veškeré úlohy automatizace

Automation Studio je integrované vývojové prostředí od B&R s nástroji pro všechny fáze projektu. Řídicí jednotky, pohony, komunikační zařízení i HMI lze konfigurovat v jednom prostředí. To snižuje dobu integrace a náklady na údržbu při vývoji nových stavebních strojů. Automation Studio umožňuje programování ve všech jazycích dle normy IEC 61131-3 a objektově orientované programování v jazyce C++ .

Simulace šetří čas a zvyšuje kvalitu

Každý vývojář může pracovat ve svém preferovaném jazyce a mobilní stroje mohou být vyvíjeny rychleji a snadněji. Testy na skutečných zemědělských strojích jsou nákladné a časově náročné. Vzhledem ke stále složitějším strojům nabývá téma modelování a simulace rychle na významu. B&R nabízí nástroje jako MATLAB/Simulink a MapleSim, které potřebujete.

JEDEN PARTNER - JEDNO ŘEŠENÍ

Perfection in Automation pro nás znamená více než vývoj nejlepších řešení v oblasti mobilní a průmyslové automatizace. Znamená také rozvíjení trvalých vztahů s našimi zákazníky, partnery, zaměstnanci a dodavateli na základě vzájemné důvěry a měřitelných výhod. S více než 180 pobočkami po celém světě   je B&R vždy nablízku.

Kontaktujte nás

AgroIntelli's Robotti je inovativní zemědělský robot pro použití v terénu. Pro výrobce těchto robotů bylo důležité mít vedle sebe technologického partnera, který rozumí celému procesu vývoje, včetně hardwaru a softwaru. Partnera, který nabízí infrastrukturu a přemýšlení v globálních dimenzích.

Komunální vozidlo na čištění kanalizacepolečnosti Aryan Pumps recykluje odsátou odpadní vodu, aby ji mohlo při příštím čištění kanalizace znovu použít. Pro takový úkol je jednoznačně výhodné mít robustní řídicí systém. Software B&R usnadnil programování pomocí standardních jazyků IEC 61131.

Mezi přednosti automatizovaných přívěsů Benzberg patří automatické řízení a hydrostatická převodovka. Automatická kompenzace náklonu přívěsu eliminuje nechtěné vysypání nákladu.

Náš dlouholetý zákazník, firma Bednar FMT, je jedním z nejsilnějších hráčů ve svém oboru. Do svých secích strojů používá náš řídicí I/O systém X90. Systém je navržen speciálně pro použití v náročných podmínkách. Díky své modularitě a robustnosti je společnost Bednar FMT schopna jej použít v několika typech strojů. Modulární systém X90 lze díky různým volitelným deskám dokonale přizpůsobit jakémukoli použití.

Členství

B&R se aktivně podílí na vývoji nové techniky a přispívá svými inovacemi prostřednictvím členství v několika organizacích.

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo