Program reACTION je jako každý jiný řídicí program s funkčními bloky vyvinut v prostředí Automation Studio dle normy IEC 61131-3. Technologie reACTION je pak přiřazena jednomu nebo více reakčním modulům v jejich nastavení.

Aplikační data jsou uložena centrálně na řídicí jednotce a v případě potřeby jsou přenesena a uložena do reakčních modulů. Do řídicí jednotky je také možné přenést a aktivovat celou řadu reakčních programů, a to i v době běhu. Technologie reACTION může pro účely simulace běžet také přímo na CPU (ve zpomaleném pohybu).


Klíčová fakta

 • Jeden program reACTION pro více modulů
 • Více reACTION programů pro jeden modul
 • Možnost přepínání mezi programy za chodu

Cyklická data jsou stejně jako u běžných I/O modulů přenášena pomocí datových bodů, jejichž počet a datový typ lze nastavit v konfiguraci modulu. Díky cross-communication mappování mohou být cyklické datové body vyměněny přímo mezi reakčními moduly nezávisle na řídicí jednotce. Reakční moduly mohou také snadno přímo komunikovat s běžnými I/O moduly.

Funkční bloky

Nabídka reakčních funkčních bloků neustále narůstá. Nové lze získat aktualizací firmware.

Uživatelé si také mohou vytvořit své vlastní funkční bloky z knihovny a vylepšit si tak strukturu složitých programů.

Logické
 • And
 • Or
 • Xor
 • Not
 • Bit shifting
 • Bit2Byte
 • Byte2Bit
Vstupy
 • Digitální
 • Analogové
 • SSI encoder
 • AB counter
 • ABR counter
Služby
 • Cyklické datové body
 • Čtení interních proměnných
 • Cyklické datové body v řídicí jednotce
 • Zápis interních proměných
Aritmetické
 • Sčítání
 • Odčítání
 • Absolutní hodnota
 • Násobení
 • Dělení
 • Limity
 • Komparátor
Výstupní
 • Digitální
 • Digitální s časovým komparátorem
 • Analogové
Časování
 • Čas
 • Local time to NetTime
 • NetTime to local time
 • Časový komparátor
Pokročilé
 • Multiplexer
 • Demultiplexer
 • PWM signal generator
 • Edge detection
 • SR Flip Flop
 • Pulse generator
 • Latch
 • Delay


Vaše aplikace

Potřebujete funkční bloky, které nejsou na seznamu? Nebojte se zeptat!

Please choose country and language

B&R Logo