Nové i stávající vysekávací a konvertovací jednotky od výrobce strojů Spilker nyní mohou těžit z ekonomicky výhodného, plně integrovaného řešení strojového vidění firmy B&R. Naměřená data se zaznamenávají přímo v reálném čase a používají se nejen ke splnění požadavků na dokumentaci, ale také k optimalizaci výrobních procesů a zlepšení kvality produktu. Protože veškeré zpracování obrazu probíhá v senzoru, není nutné programovat žádná rozhraní. Díky rychlé a snadné implementaci do vývojového prostředí Automation Studia je řešení strojového vidění mimořádně efektivní.

Rychlé přenastavení a minimální odpad s integrovaným strojovým viděním u firmy Nilpeter A/S. Společnost Nilpeter představila nový tiskový stroj na etikety, který snižuje zákazníkům náklady a pomáhá zvyšovat výnosy pomocí integrovaného strojového vidění společnosti B&R Industrial Automation. Stroj umožňuje produkovat malé výrobní dávky a to s vysokou kvalitou a jen s minimem odpadu. Výrobce stroje těží z chytré sériové výroby, snadné instalace, jednokabelového řešení, tovární kalibrace a rychlé konfigurace smart kamery.

Detekce tiskových značek

Cíl: Rozpoznávání malých, volně umístěných tiskových značek (do 1 mm)

Technická data: Expozice 13 μs, Mnoho expozičních barev, které lze měnit za běhu

Výhody: Spolehlivé rozpoznání i při nízko kontrastních barvách tisku, úspora nákladů díky redukci materiálu a odpadu

Umožněno díky: Kompletní integrace kamery do řídicího systému

Sledování výrobků

Cíl: Čtení QR kódů na rychle se pohybujících kovových částech

Technická data: Rychlost produktu 56 m/s (202 km/h); Reflexní povrchy

Výhody: Spolehlivé čtení při vysokých rychlostech; Integrace do automatizačního systému a uvedení do provozu během několika hodin

Umožněno díky: Výkonnému osvětlení a precizní synchronizaci

Etiketovací stroj

Cíl: Umístění, nebo vyražení štítku na lahev.

Technická data: Rotace: 450 rpm; Výkon: 180 lahví za minutu

Výhody: Snadná konfigurace optimálního zobrazovacího úhlu, dobrý kontrast pro rychlou detekci

Umožněno díky: Přepínání mezi plošným a řádkovým senzorem za běhu

Tvarování plechů

Cíl: Konečná kontrola kvality produktu

Technická data: Zachycení produktů do délky 1,2 metru; Rozlišení <300 μm

Výhody: Vysoké rozlišení a flexibilní přepínání pomocí integrované správy receptur.

Umožněno díky: Rozlišení 1280 x 4096 pixelů v režimu řádkového snímání.

Produkce výrobků pro osobní péči

Cíl: Detekce tiskových funkcí pro řízení registru a řezání

Technická data Rychlost produktu> 8 m s; doba cyklu 16,1 ms

Výhody: Rychlé výrobní cykly; rychlá a snadná implementace

Umožněno díky: Mikrosekundová synchronizace a rychlé FPGA předzpracování obrazu

Sledování produktu

Cíl: Čtení ID (čárového nebo QR kódu) za náročných podmínek

Technická data ID produktu poškozeno/znečištěno; Částečně mokré povrchy nebo mlha

Výhody: Spolehlivé čtení kódu (1D a 2D) bez vnějšího osvětlení; Integrace do automatizačního systému a uvedení do provozu během několika hodin

Umožněno díky: Homogenní osvětlení a robustní algoritmy

Vyfukování

Cíl: Řízení parametrů extruderu v reálném čase

Technická data Synchronizované zadní IR osvětlení; Zpracování obrazu je plně integrováno do řídící smyčky.

Výhody: Vyšší OEE; Strojové vidění a HMI implementovány za méně než týden; Synchronizovaný sběr dat naměřených za běhu stroje

Umožněno díky: Přesná synchronizace mezi řízením stroje a strojovým viděním

Pozicování v potravinářství

Úkol: Rozpoznání produktů na dopravním pásu

Technická data Zadní osvětlovač s 25,000 cd/m²; Zpracování obrazu synchronizované s polohováním <1 μs

Výhody: Snadná manipulace s daty a integrované HMI; Hlubší detaily díky synchronnímu zadnímu a přednímu osvětlení

Umožněno díky: Mimořádně silné osvětlení skrz dopravníkový pás; Volitelné přidání synchronizovaného osvětlení kamery

Výroba papírových rolí

Cíl: Detekce vadných nebo nezarovnaných rolí

Technická data Rychlost produktu 50 m/s; Synchronizované mechanické třídění

Výhody: Přizpůsobitelnost barvy danému produktu; změny s konfigurovatelnými barvami osvětlení, Prevence prostojů

Umožněno díky: Snadná synchronizace řízení pohybu a kamerového systému

Please choose country and language

B&R Logo