Potravinářský a nápojový průmysl

Aplikace: Lahvování

Pro dosažení vysoké kvality a rychlosti výroby, musí být ventily a analogové snímače plnicích strojů synchronizovány v reálném čase s vysokou přesností. Díky technologii reACTION mohou být plnicí ventily a průtokové senzory synchronizovány v nepřekonatelném čase 1 μs, což umožňuje velmi rychlé nastavení plnicích strojů. To vede nejen k minimalizaci plýtvání surovin, ale také připouští možné zpoždění, které vyplývají z doby aktivace například automaticky vypočtené systémem. Technologie reACTION maximalizuje kvalitu produktů - bez ohledu na výkon řídicí jednotky a síťové nastavení.

Výhody:

Výhody:

 • Žádný drahý speciální hardware pro řízení plnicího procesu
 • Vyšší produktivita a kvalita díky přesnějšímu plnění
 • Nezávislost kvality produktu na výpočetním výkonu řídicí jednotky


Obalový průmysl

Aplikace: Dávkování lepidla

Aby mohly balicí stroje vyrábět vysoce kvalitní produkty, musejí při práci s lepenkou nebo jinými tuhými obalovými materiály aplikovat tečky lepidla dle extrémně přesných vzorů. Stroj, který produkuje 600 blistrů za minutu má dobu synchronizace nižší než 1 milisekundu. S technologií reACTION lze tečkový vzor synchronizovat do polohy snímače za méně než 200 nanosekund.

Výhody:

Výhody:

 • Vyšší rychlost výroby
 • Lepší kvalita produktů
 • Nižší spotřeba lepidla


Kovoprůmysl

Aplikace: CNC řezání laserem

Moderní CNC řezací stroje vypínají a zapínají laserový paprsek za chodu. Tento proces musí být proveden co nejpřesněji a musí být přesně synchronizován s pohybem os. Rovněž musí být kompenzovány prodlevy mezi CNC cílovými pozicemi a polohami os. Cyklus zapnutí/vypnutí laseru musí být v rozmezí mikrosekund, zatímco samotné spínací časy vyžadují přesnost v rozmezí nanosekund. U těchto aplikací čtou reakční moduly cílové a aktuální pozice přímo z pohonu. Tím se šetří náklady na externí snímače, snižuje kabeláž a také snižuje zátěž na kontroleru.

Výhody:

Výhody:

 • Vyšší kvalita výrobků díky kompenzaci zpoždění v rozmezí nanosekund
 • Vyšší produktivita díky zapnutí a vypnutí laseru za chodu
 • Žádný dodatečné náklady na speciální hardware


Životní prostředí

Aplikace: Třídění odpadu

Moderní třídírny odpadu vyžadují rozsáhlou a flexibilní automatizaci k zajištění hladkého průběhu recyklace v daném průmyslovém odvětví. Obzvlášť důležitými faktory jsou přenost a rychlost. Například pro úlohy, jako je vyhodnocování čidel a řízení velkých pneumatických ventilů linky. Při extrémně vysokých rychlostech třídění je také velmi důležitá kompenzace tolerance přepínání. Technologie reACTION může významně posílit propustnost třídíren a zlepšit kvalitu recyklovaného materiálu.

Výhody:

Výhody:

 • Maximální flexibilita
 • Velmi vysoká propustnost
 • Žádná potřeba speciálního hardware


Plastikářský průmysl

Aplikace: Vstřikování

Zpracování vysokorychlostního signálu a řízení s přesností na mikrosekundy jsou nejdůležitější faktory v průmyslu na zpracování plastů. Přesnost, s níž je vstřikovací stroj schopen přejít z řízení rychlosti na řízení tlaku, má přímý dopad jak na kvalitu výrobků tak na spotřebu surovin. Technologie reACTION s extrémně nízkou dobou odezvy jedné mikrosekundy zlepšuje kvalitu produktu při současném růstu výkonu (s minimálními cykly sušení).

Výhody:

Výhody:

 • Úspora surovin
 • Nižší výrobní náklady
 • Minimální doba cyklů sušení


Textilní průmysl

Aplikace: Pneumatické tkaní

Pneumatické tkaní je jedno z nejvýkonnějších metod tkaní. Útková nit je zpočátku fouknuta a pak aerodynamicky vedena přes relé trysky. Tyto procesy vyžadují vysokou přesnost a rychlost. Těch lze bezpečně dosáhnout díky technologii reACTION. Kratší spínací časy a nižší mrtvý objem značně snížují množství stlačeného vzduchu spotřebovaného převážně relé a protahujícími tryskami. Jinými slovy technologie reACTION snižuje náklady při zachování kvality.

Výhody:

Výhody:

 • Rychlejší spínací časy
 • Vyšší produktivita
 • Nižší spotřeba vzduchu


Tisk

Aplikace: Rozpoznání tiskových značek

Při tisku lze technologii reACTION využít k rychlému čtení a měření tiskových nebo produktových značek v řádu nanosekund . Následné zpracování tiskovin může být provedeno rychleji a přesněji, s menším odpadem z řezání, skládání, sešívání a kompletování. Kromě toho menší ořez snižuje spotřebu inkoustu. A není k tomu zapotřebí žádný nákladný speciální hardware.

Výhody:

Výhody:

 • Žádná potřeba nákladného speciálního hardwaru
 • Maximální kvalita produktu
 • Maximální výkon stroje


Váš obor:

 • Dřevozpracující průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Polovodiče
 • ...

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo