Proses Kontrol Sistemleri

Proses kontrol uygulamaları, küçük laboratuar otomasyon sistemlerinden büyük ölçekli tesislere kadar çeşitlilik gösterir. B&R tarafından sunulan proses kontrol sistemleri, bir uygulamanın her alanını kapsayacak şekilde farklı ölçeklendirme olanakları sunar. Planlama, kütüphane oluşturma ve konfigürasyondan, devreye alma ve işletime kadar, sistem entegratörlerine ve operatörlerine sistemin tüm döngüsü boyunca destek sağlar. Kusursuz entegrasyon ve sezgisel çalışma, kurulum sürelerini azaltır ve en üst seviye makine ve sistem üretkenliğini sağlarken ürün değişiminde esneklik sunar

01 Tesis Otomasyonu

Nesne tabanlı programlama ile geliştirilen standart sistem bileşenleri tüm sistemlerin modülerleştirilmesini mümkün kılar. Aynı zamanda, devreye alma ile ilgili zamanı ve maliyeti azaltılır. Merkezi bir proje yönetimi, standartlaştırılmış bir kütüphane ile birlikte, tüm sistemleri hem daha kolay hem de daha verimli kılmaktadır. Bakım, servis ve güncellermeler için güvenli ve entegre uzaktan erişim sayesinde sistem kullanılabilirliği en üst düzeye çıkar.

02 Fabrika Otomasyonu

Fabrika otomasyonu, örneğin otomotiv ve gıda endüstrisinde montaj hatlarının hat otomasyonu gibi işleri içerir. Bir üretim hattındaki her modülden veri toplanarak kapsamlı çevrimiçi performans denetimi sağlanır. Malzeme akışını takip etmek, tamamlanan her üretim aşamasının her zaman sorunsuz bir şekilde izlenmesini sağlar.

03 Proses Kontrolü

Tamamen entegre bir proses kontrol sistemi, bir yandan mühendislik miktarını büyük ölçüde azaltırken diğer yandan bir sistemin tüm yaşam döngüsü boyunca işletme ve bakım masraflarını düşürür. Entegre sürüm kontrol sistemi, sistemlerin doğrulamasını hızlandırır. Entegre alarm ve Trendsystem, ek maliyetli uzman sistemler gerektirmeden eksiksiz bir şeffaflık sağlar.

04 Altyapı Otomasyonu

Standart protokolleri kullanarak makinelerden ve tesislerden veri toplama merkezileştirilirse kapsamlı online performans izleme ve görselleştirme mümkün olur. Tutarlı arşivleme, kalite kontrolü için uzun vadeli dokümantasyon sağlar. Entegre standart raporlar, üretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi için tüm işlem verilerini uygun ve ayrıntılı analiz etmenin temelidir.

05 Enerji Denetimi

Entegre edilmiş enerji ölçüm modülleri tüm elektriksel değerleri ve kalite güvencesi verilerini sağlar. Veriler, tüm enerji kaynaklarından (doğalgaz, yağ vb.) alınarak, tüm enerji kullanımının eksiksiz ve otomatik olarak toplanmasını sağlar. ISO 50001'de tanımlanan enerji yönetim sistemleri, tüketim ve maliyet verilerinin ölçülmesi ve görüntülenmesi ile kolayca uygulanır. Geçmiş veriler, sebebi ve etkiyi tanımlamayı kolaylaştıran enerji tüketiminin detaylı analizine olanak tanır.

06 Durum İzleme

I/O modülüne entegre edilmiş çevrimiçi titreşim ölçümü, makinenin mekanik durumunu tanımlamayı mümkün kılar ve performans düşüşlerinin erkenden tespit edilmesini sağlar; böylece ciddi hasarlar önlenir. Durum temelli tahmini bakım, öngörülemeyen kesintileri azaltmakta ve böylece kesinti ve onarımlarla ilgili maliyetleri minimum seviyede tutmaktadır.

07 Gelişmiş Proses Kontrolü

Modeli öngören denetleyici, gerçek model verilerini kullandığından, aynı anda birden çok fiziksel değer kontrol edilebilir. Operatörler bozuklukları en iyi şekilde telafi edebilir ve sistem bileşenlerinin boyutunu optimize edebilir. Gelişmiş işlem kontrol modülleri verimliliği en üst düzeye çıkararak karlılığı en üst düzeye çıkarır.

08 Veri Toplama

Makinelerden ve sistemlerden veri toplama merkezileştirilirse kapsamlı çevrimiçi performans izleme ve görselleştirme sağlanır. Uzun vadeli arşivleme, üretim sürecinin kalitesini değerlendirme kabiliyetini sağlar. Entegre raporlar, üretim süreçlerini optimize etmek için tüm süreç verilerinin detaylı analizini sunar. TrendViewer'da devam eden verilerin, alarmların ve olayların birlikte görüntülenmesi sebebin ve sonucun izlenmesini kolaylaştırır.

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo