Automation Studio 4 je ústřední nástroj pro stojní inženýring. Díky udržitelnému a efektivnímu přístupu k vývoji softwaru, vám pomůže udržet vysokou kvalitu vašich strojů, snížit vaše náklady a zkrátit dobu uvedení na trh - a to i v případě rostoucí složitosti produktů.

Automation Studio 4

Jednotný programovací nástroj pro jakýkoli automatizační projekt minimalizuje náklady na školení, upevňuje celkovou integraci a eliminuje problémy s komunikací mezi jednotlivými obory.

Pokles nákladů na vývoj

Zahájení vývoje softwaru před kompletním sestavením hardwaru, opětovné použití softwarových modulů ve více projektech, funkční ověření simulace a postupné uvedení do provozu, šetří čas i náklady.

Nižší dodací lhůty

Automatická generace kódu ze simulace stroje, využití konfiguračních dat a účinná týmová spolupráce podpořená vývojem softwaru, urychlují dobu uvedení na trh.

Opětovné použití

Podpora systému, plná grafická hardwarová konfigurace a modularizace softwaru na všech úrovních, usnadňují vývoj strojů a systémů, které využívají výhody předem naprogramovaných komponent.

B&R Automation Studio 4 prospekt

Download the new Automation Studio 4 prospekt.

Rychlejší uvedení na trh

Trh kapitálových statků očekává neustálé rozšiřování funkčnosti při zachování konstantní ceny. To vyžaduje vysokou kvalitu, dlouhou životnost a nízké provozní a servisní náklady. Jediný způsob splnění těchto požadavků a nabízení skutečné přidané hodnoty vede k rostoucí složitosti strojů. Není možné prodlužovat čas strávený plánováním, vývojem a výrobou, protože tvrdá konkurence nutí firmy získat technologický náskok.

Změna metody jako strategie úspěchu

Paralelní inženýring je jedním z klíčů k urychlení vývoje. To znamená začít s vývojem softwaru ihned po definování konkrétních parametrů, současně a ruku v ruce s vývojem mechanických a elektrických prvků. Také jen nutné mít více programátorů pracujích současně na různých aspektech celkového softwarového řešení.

Dalším klíčem k dosažení ambiciózních cílů vývoje je opětovné použití existujících softwarových prvků, které se již jednou osvědčily - ať už se jedná o vlastní vyvinuté moduly nebo předem naprogramované komponenty. Ty šetří čas i úsilí, které by se jinak věnovalo programování, testování a certifikaci.

Automation Studio 4, jako jediný nástroj pro stroje a systémy, přináší bezprecedentní řadu špičkových funkcí, které podporují všechny fáze vývoje produktu. To umožňuje vývojářům softwaru zvládnout rostoucí složitost mechatronických systémů - rychle, efektivně a ve špičkové kvalitě.

Snadnější učení

 • Intuitivní vedení uživatele
 • Konzistentní uživatelské rozhraní pro všechny automatizační projekty
 • Připraveno k okamžitému použití

Rychlejší programování

 • Univerzální programování v jazycích IEC 61131-3, C, C++ a CFC
 • Škálovatelná hardwarová platforma s dlouhodobou dostupností
 • Otevřené standardy a obousměrné rozhraní

Rychlejší servis

 • Jediný partner pro řízení, HMI, řízení pohybu a bezpečnostní techniku
 • Komplexní vzdálená diagnostika
 • Celosvětová podpora

Integrovaný softwarový inženýring

Automation Studio 4 je integrované vývojové prostředí pro jakékoli automatizační řešení - od řídicí a pohonné techniky až po HMI, vizualizaci, provoz a integrovanou bezpečnostní techniku. Čtvrtá generace této výkonné softwarové platformy pro průmyslovou automatizaci byla kompletně přepracována, aby pomáhala uživatelům pracovat efektivněji a účinněji.

Dnešní vývojáři softwaru jsou konfrontováni s nebývalou rozmanitostí hardwarových možností, a to jak na strojích, tak na jejich pracovních stolech. Aby bylo možné udržet krok se složitou montážní, funkční hustotou a různými úkoly v každém stroji, musely se vývojové metody dramaticky vyvíjet.

Ke splnění cíle dodat stroj na trh včas, již dnes nestačí vyvíjet software pod extrémním časovým tlakem, až po sestavení stroje a zapojení hardwaru. Zatímco dnešní programovací nástroje jsou opravdu schopné urychlit samotné programování, největší potenciál pro účinný a udržitelný vývoj produktů spočívá ve sloučení oblastí strojírenství, elektrotechniky a softwarového inženýrství a v zacházení se stroji a systémy jako s integrovanými výtvory, kterými opravdu jsou.

Objektově orientované programování

Výhody objektově orientovaného programování

Software řídí chování stroje nebo zařízení. Počítá a řídí operace a pohyby, zajišťuje správnou reakci na vstupy od uživatele, pokyny z externích systémů, jako je plánování výroby, stejně jako události, které jsou hlášeny prostřednictvím senzorů.

Vývoj softwaru je tedy založen na stejné specifikaci jako mechanická konstrukce, ačkoli mechanické podrobnosti se stále mění. Výhody, které nabízí objektově orientované programování, lze využít pro vytvoření struktur a proměnných, které mohou být vyplněny aktuálními hodnotami v pozdější fázi.

Obousměrná výměna dat

Obousměrná výměna dat s CAD systémy

Automatické generování kódu ze simulačních modelů pomáhá sladit software s mechanickou konstrukcí stroje již v procesu vývoje. Programování je dále omezeno schopností vytvářet jednotlivé součásti nebo celé moduly v pokročilém CAD softwaru, pomocí údajů získaných ze simulování kinematických a dynamických systémů.

Pokud jde o elektroprojekt, existuje mnoho výhod, jak se vyhnout zbytečnému úsilí a riziku chyb spojených se dvěmi verzemi kmenových dat. Vývojáři softwaru mohou nyní snadno synchronizovat projetky ECAD s hardwarovou konfigurací v Automation Studio s využitím rozhraní EPLAN Electric P8. Tato obousměrná výměna zajišťuje, že oba soubory dat jsou vždy aktuální.

Opětovné použití

Udržitelné úspory díky opětovnému použití modulů

Integrované nástroje usnadňují týmovou práci a automatická správa verzí zmenšuje čas věnovaný koordinaci a dokumentaci. Pomocné funkce jako jsou například automatická generace kmenových dat, grafická konfigurace hardwaru a pohodlné objektově orientované programování, činní vývoj softwaru mnohem zábavnější.

Samostatné moduly, které si vyměňují data prostřednictvím jasně definovaných rozhraní namísto přístupu ke globálním proměnným, mohou být uspořádány do libovolné myslitelné hierarchie. Automation Studio umožňuje snadné rozdělení celé aplikace do dílčích projektů pro více vývojářů nebo jednoduchý outsourcing jednotlivých softwarových komponent. To usnadňuje postupný upgrade jednotlivých prvků složitých strojů a odstraňuje potřebu kompletního přeprogramování. Modulární softwarová architektura usnadňuje přístup k prefabrikovaným prvkům a funkčním knihovnám. Tím se šetří další programovací a testovací úsilí a je možné vytvářet dynamicky konfigurovatelné varianty a možnosti.

Otevřený na všech úrovních

Pouze otevřenost znamená jistou budoucnost. Otevřenost umožňuje pracovat s nejpohodlnějšími nástroji. Umožňuje strojům snadnou komunikaci s externími systémy. A tím, že usnadňuje opětovné použití stávajícího softwaru pro budoucí řešení, uvolňuje drahocenný čas. Uzavřené řešení je minulostí. Automation Studio 4 je budocnost.

Automation Studio 4 umožňuje programování ve všech jazycích IEC 61131-3, CFC a C, stejně jako objektově orientované programování v jazyce C++. To umožňuje programátorům pracovat v jejich preferovaném jazyce, ale také integraci stávajícího kódu bez přidaného úsilí. Dostupnost PLCopen funkčních bloků, například pro řízení pohybu, spolu s konektory pro integraci automatického generovaného kódu ze simulačních systémů usnadňují programování.

Projektové soubory jsou sdíleny výhradně ve formátu XML, což je de facto IT standard, který zajišťuje otevřenou komunikaci se systémy třetích stran, jako jsou řízení materiálu a plánování výroby. Další podpora je poskytována možností přímého přístupu k datům v databázích pomocí SQL rozhraní.

Mnoho rozhraní do dalších systémů

B&R Automation Studio 4 používá architekturu (OPC UA) pro přímé připojení do řízení výroby. Tento protokol usnadňuje vývojářům softwaru s užitečnými funkcemi jejich práci a dlouhodobou kompatibilitu s mnoha systémy třetích stran. Automation Studio 4 také podporuje různé internetové technologie s využitím specializovaných knihoven, které zefektivňují zavádění nezávislých přístupů do provozu a výroby.

S možností přímé integrace všech sběrnicových systémů, Automation Studio 4 otevírá celé spektrum dostupných periferií a poskytuje optimální podporu pro integraci systémů třetích stran. Bezpečnostní řešení založené na openSAFETY – také naprogramované v Automation Studio 4 – jsou plně nezávislé na použité sběrnici.

Softwarový inženýring s Automation Studio

Vývojáři mohou s Automation Studio programovat, zkoušet i optimalizovat procesy a algoritmy řízení, pohybové sekvence a vizualizační rozhraní, to vše v jediném vývojovém prostředí. Eliminují se tak problémy, které se vyskytnou při propojení jednotlivých nástrojů a výrazně se tak zvyšuje účinnost vývoje. Díky použití otevřených komunikačních a softwarových architektur a použití moderních metod udržitelného rozvoje, podporuje tato vývojová platforma a operační systém reálného času vývoj vysoce kvalitních kompletních řešení. Automation Studio 4 odstraňuje bariéry mezi systémy a podporuje opakované použití softwarových prvků.

01 Komunikace

01 Komunikace

 • Všechna zařízení v síti spojena přes POWERLINK tvoří kompletní synchronní systém POWERLINK
 • Jednoduchý, řízený přístup k datům stroje s OPC UA
 • Snadná integrace sběrnicových zařízení
 • Přímé připojení externích databází
02 Správa projektu

02 Správa projektu

 • Ochrana investic díky opětovnému použití softwaru
 • Plná integrace všech B&R produktů, ale i otevřenost vůči třetím stranám
 • Systém pro správu verzí pro definovaná stádia vývoje
03 Programování

03 Programování

 • Kompatibilita s jazyky IEC 61131-3, CFC a ANSI C
 • Objektově orientované programování v jazyce C++
 • Rozsáhlé technologické knihovny
 • Integrace kódu z aplikací třetích stran
 • Přístup do všech PLCopen funkčních bloků
04 Diagnostika & Vzdálená údržba

04 Diagnostika & Vzdálená údržba

 • Rozsáhlé a integrované diagnostické funkce
 • Grafická analýza stavu stroje
 • Diagnostika pomocí System Diagnostics Manager

05 Pohony & Řízení pohybu

05 Pohony & Řízení pohybu

 • Jednotné programování - od krokových motorů po servo pohony
 • Snadný přístup se standardy PLCopen
 • Důsledná podpora od konfigurace až po uvedení do provozu

06 Bezpečnost

06 Bezpečnost

 • Uniform view of safe I/O data in the standard and safety application
 • No impact of functional changes on the safety application
 • Bezpečné programování s použitím certifikovaných PLCopen fukčních bloků

07 Obsluha & Monitoring

07 Obsluha & Monitoring

 • Integrated HMI application – from small displays to entire SCADA packages
 • Vizualizace stroje v řídicí jednotce - místní, vzdálená nebo virtuální
 • Vícejazyčné aplikace používající Unicode

08 Řízení

08 Řízení

 • Úplná integrace řízení, HMI, řízení pohybu a bezpečnostní techniky
 • Softwarová kompatibilita napříč všemi hardwarovými platformami
 • Dynamická aktualizace systémových prvků
 • Decentralizovaný hardware - centrální správa dat

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo