Montaż urządzeń medycznych

Większa elastyczność w zakresie montażu urządzeń medycznych

Konieczność produkcji mniejszych partii, zapotrzebowanie na spersonalizowane leki oraz ciągły proces optymalizacji całkowitych kosztów utrzymania i wskaźników ogólnej efektywności wyposażenia – wszystko to sprawia, że adaptacyjne rozwiązania produkcyjne są dziś potrzebne bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

Wyzwania branży i opinie o maszynie adaptacyjnej podsumowano w e-artykule:

Pobierz e-artykuł

Produkcja adaptacyjna

Czołowi producenci maszyn do montażu urządzeń medycznych tworzą systemy o niespotykanej dotąd zdolności do jednoczesnego wytwarzania wielu typów produktów, co umożliwia produkcję małych, dostosowanych do zmiennych potrzeb partii bez obniżania wydajności. To nowa generacja maszyn adaptacyjnych, umożliwiających wyjątkowo efektywną automatyzację produkcji w warunkach dynamicznych zmian. Sekret polega na synergicznym połączeniu kluczowych przełomowych osiągnięć technologicznych  w jednym zintegrowanym systemie.

B&R od ponad 40 lat opracowuje innowacyjne rozwiązania w zakresie sprzętu i oprogramowania. Nasza wiedza specjalistyczna w zakresie automatyzacji, doświadczenie we współpracy z klientami i kultura innowacji czynią nas idealnym partnerem technologicznym dla producentów maszyn adaptacyjnych w przemyśle medycznym i farmaceutycznym.

 • Automatyzacja prac ręcznych
 • Zmniejszenie całkowitego kosztu produkcji
 • Poprawa wskaźników ogólnej efektywności wyposażenia (OEE)
 • Opłacalna produkcja małych partii

W przypadku producentów urządzeń medycznych podstawą jakości i wydajności produkcji jest dostępność danych. Punktem wyjścia jest pełna kontrola w czasie rzeczywistym i możliwość śledzenia każdego etapu i stanowiska w linii produkcyjnej, każdego przemieszczanego materiału i każdej wykonywanej operacji. Wszystko to sprowadza się do generowania danych specyficznych dla produkowanego wyrobu.

Dane te mogą być przesyłane w czasie rzeczywistym do systemów analizy i raportowania i wykorzystywane do optymalizacji wydajności maszyn adaptacyjnych. Fundamentem produktywności i wydajności jest umiejętność formułowania właściwych wniosków na podstawie dostępnych danych.

Maszyna adaptacyjna jest w stanie z dowolnej przyczyny i w dowolnym momencie przekierować przepływ poszczególnych produktów w procesie produkcji, nie zakłócając przy tym całości procesu.

Otwiera to pole dla wydajnej i ekonomicznej masowej personalizacji, a także stwarza możliwość przeprowadzania efektywnych kontroli jakości na linii, co zapewnia 100-procentową jakość przy zachowaniu szybkości wytwarzania i pozwala ograniczyć straty podczas produkcji.

Niebywała wydajność

Produkcja adaptacyjna oferuje zupełnie nowe rozwiązania problemów, których nie można rozwiązać lub które trudno rozwiązać przy zastosowaniu konwencjonalnych metod. W przypadku kosztownych instalacji w pomieszczeniach sterylnych już sama oszczędność w zakresie powierzchni użytkowej zapewnia opłacalność rozwiązania.

Większa wydajność z każdego metra powierzchni użytkowej

Adaptacyjne rozwiązania produkcyjne oferują nowe sposoby na zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez linię produkcyjną. Można na przykład stosować równoległe stanowiska produkcyjne w celu zrównoważenia obciążenia lub łączyć przepływy produktów, aby na bieżąco tworzyć niestandardowe zestawy i zmieniać zawartość opakowań z zachowaniem pełnej prędkości produkcyjnej.

6 stopni pomieszczenia czystego

Ruch produktów na linii można w każdej chwili korygować w oparciu o ich właściwości. Najlepszym tego przykładem jest przeciwdziałanie ruchom cieczy w zbiorniku. Parametry ruchu mogą być regulowane w zależności od rodzaju cieczy, wymiarów pojemnika i wysokości napełniania.

Przeciwdziałanie ruchom cieczy umożliwia zastosowanie krótszego pojemnika, gdyż płyn lub proszek nie sięga brzegu pojemnika podczas ruchu. Zmniejszenie rozmiaru pojemnika pozwala ograniczyć ilość materiałów opakowaniowych. Z kolei zmniejszenie ilości materiałów opakowaniowych jest korzystne dla środowiska naturalnego i obniża całkowite koszty produkcji.

Przegląd systemów typu track

 • Maksymalna przepustowość niezależnie od prędkości poszczególnych maszyn
 • Funkcja domykania szczelin eliminuje konieczność przeróbek kartonów z produktami.

Zalety systemu typu track

Pełna integracja, bez stosowania półśrodków

Zastosowanie robotów daje duże korzyści przy montażu urządzeń medycznych pod względem zarówno wydajności produkcji, jak i całkowitego kosztu własności. System robotyki maszyno-centrycznej B&R to kolejny duży krok tej firmy w kierunku wyższej wydajności i efektywności. Dzięki wyeliminowaniu konieczności stosowania specjalnego sterownika robota, rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić miejsce na hali i zracjonalizować zapasy części zamiennych.

Nie ma już potrzeby stosowania oddzielnego sprzętu i oddzielnej komunikacji. Maszyna nie musi czekać na robota, a robot nie musi czekać na maszynę. Równoczesne, doskonale synchronizowane ruchy, z zachowaniem zerowego czasu oczekiwania, oznaczają wyższą wydajność i skokowy wzrost ogólnej efektywności wyposażenia.

Rozwiązanie oparte o robotykę maszyno-centryczną jest ważnym czynnikiem zwiększenia produkcji urządzeń medycznych na metr kwadratowy powierzchni hali.

Produkcja małoseryjna z zachowaniem wydajności właściwej dużym seriom

Wyobraźmy sobie produkcję małych partii wyrobów medycznych i zestawów zabiegowych na takim samym poziomie wydajności, jak przy produkcji masowej. Taką wizję może urzeczywistnić produkcja adaptacyjna. I jest to wizja, którą firma B&R wciela w życie już dziś.

Zróżnicowane przepływy materiałów mogą łączyć się na bieżąco, umożliwiając tworzenie małych partii wyrobów medycznych lub niestandardowych zestawów i opakowań przy pełnej szybkości produkcji. Wszystko to jest doskonale zharmonizowane przez centralny system sterowania z zapewnieniem bezproblemowego monitorowania operacji i wydajności. Efektem jest zmniejszenie kosztów operacyjnych i uzależnienia od pracy ręcznej.

Natychmiastowe przestawianie produkcji bez interwencji człowieka jest możliwe dzięki przemieszczaniu materiałów na niezależnie sterowanych wózkach. Nowe produkty lub opakowania są lokowane bez konieczności przezbrajania, bez regulacji rozmiaru lub kształtu, nawet bez potrzeby zmiany receptur lub parametrów – system adaptacyjny załatwia te sprawy automatycznie. Bezpieczeństwo jest częścią systemu, a pełna identyfikowalność zapewnia przejrzystość zarówno danych bieżących, jak i historycznych.

 • Jest to adaptacyjny sposób produkcji przydatny w następujących obszarach:
 • Terapie spersonalizowane, próby kliniczne
 • Leki podawane samodzielnie, jednorazowo, bezigłowo
 • Ampułko-strzykawki, autostrzykawki, proste wstrzyknięcia
 • Elastyczne dawkowanie, urządzenia ubieralne, produkty łączone

Innowacja w działaniu!

Kompaktowe pomieszczenie sterylne

PIA Automation wykorzystuje technologię track w innowacyjnym procesie montażu urządzeń medycznych zarówno w pomieszczeniach sterylnych, jak i poza nimi. Czytaj więcej

K&S: Większa elastyczność

Dla K&S elastyczność niezależnie sterowanych nośników ma kluczowe znaczenie dla ich zdolności radzenia sobie z nieoczekiwanymi zmianami wymagań lub całkowitą zmianą produktu. Czytaj więcej

IMA: Zwiększona wydajność

Wyposażając swój system montażu urządzeń i zamykania fiolek w inteligentą technologię track, firma IMA Automation zyskała znaczną elastyczność i skalowalność, jednocześnie eliminując luki w celu optymalnego wykorzystania każdego metra kwadratowego powierzchni.

GEAF: Szybki i precyzyjny transport produktów

W tym filmie GEAF prezentuje system SuperTrak wykorzystywany w nowych maszynach. System, który zapewnia niezwykle szybki i precyzyjny transport produktu, bez zużycia, bez pyłu, bez zanieczyszczeń, idealny do czystych pomieszczeń.

Neyret Group: Eliminacja przestojów w druku DTO - Nowe rozwiązanie atramentowe z SuperTrak

Grupa Neyret uznała, że ​​druk atramentowy może być odpowiednią alternatywą dla stemplowania dla maszyn drukujących bezpośrednio na obiekcie (DTO) dedykowanych dla przemysłu farmaceutycznego.
Dzięki SuperTrak B&R, szybkie i elastyczne nowe maszyny pomagają klientom Neyret skrócić przestoje i zwiększyć przepustowość.

Nasza wiedza podstawą Twojego sukcesu

Jesteś gotowy, aby przenieść się w przyszłość, w której możesz bez wysiłku dostosowywać i skalować z niezmiennie wysoką produktywnością na niezwykle małej powierzchni? Dysponuje technologią automatyzacji, która to umożliwia. Co więcej, mamy doświadczenie w produkcji adaptacyjnej, aby to osiągnąć.

Jako partner technologiczny, jesteśmy do Państwa dyspozycji od etapu początkowej koncepcji aż po uruchomienie kompletnej linii. Zapraszamy do rozmowy o Państwa celach i o tym, w jaki sposób możemy przyczynić się do ich osiągnięcia. Umówmy się na spotkanie, którego tematem będzie produkcja adaptacyjna, jako sposób zwiększenia Państwa przewagi nad konkurencją.

Skontaktuj się z nami

Wybierz kraj i język

B&R Logo