Czym jest OPC UA?

Idealnym protokołem komunikacyjnym dla Industry 4.0

OPC Unified Architecture (OPC UA) to niezależny od dostawcy protokół komunikacyjny do zastosowań w automatyce przemysłowej. Jego działanie opiera się na zasadzie klient-serwer i umożliwia sprawną komunikację pomiędzy poszczególnymi czujnikami i serwomechanizmami aż do poziomu systemu ERP lub chmury. Protokół jest niezależny od platformy i posiada wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa. Ponieważ protokół OPC UA jest elastyczny i całkowicie niezależny, uznaje się go za idealny protokół komunikacyjny do wdrożenia standardu Industry 4.0.

Dlaczego powinienem wybrać OPC UA?

OPC UA wypełnia lukę pomiędzy światem urządzeń informatycznych opartym na IP a światem hali produkcyjnej. Interfejsy, bramki i związana z nimi utrata informacji to już przeszłość, ponieważ wszystkie dane z procesów produkcyjnych są przekazywane za pośrednictwem jednego protokołu – w obrębie maszyny, pomiędzy maszynami lub pomiędzy maszyną a bazą danych w chmurze obliczeniowej. OPC UA eliminuje zapotrzebowanie na tradycyjne systemy szyn zbiorczych (fieldbus) na poziomie fabryki.

B&R od lat korzysta z protokołu OPC UA i jest aktywnym członkiem różnych grup roboczych OPC Foundation. Więcej informacji o opartych na OPC UA rozwiązaniach i produktach oferowanych przez B&R:

Produkty i technologie B&R wykorzystujące OPC UA

Źródło: OPC Foundation (https://www.youtube.com/user/TheOPCFoundation)

Wybierz kraj i język

B&R Logo