Półprzewodniki / elektronika

Globalna i innowacyjna branża potrzebuje takiego partnera

Szybki rozwój przemysłu elektronicznego i prawo Moore'a wymagają ciągłego zwiększania wydajności i optymalizacji kosztów. Wysoki poziom innowacyjności, najwyższa jakość, międzynarodowe standardy i globalna pomoc techniczna czynią z B&R pożądanego partnera.

Integracja zwiększa konkurencyjność

Pełna integracja sterowania, ruchu i wizualizacji oraz znacznie przez to skrócone czasy komunikacji znacząco podwyższają sprawność maszyn i instalacji. Konsekwentne wdrażanie otwartych standaryzowanych struktur komunikacji, programowania, przetwarzania danych i zapewnienia funkcjonalności zdecydowanie podwyższa konkurencyjność. Całkowita integracja wszystkich elementów automatyki w centralnym narzędziu programistycznym wraz z możliwością jednoznacznej identyfikacji elementów wyposażenia w dowolnej chwili stanowią podstawę pełnej transparentności podczas opracowywania i eksploatacji systemów.

Całkowity koszt użytkowania (TCO)

W prawdziwie konkurencyjnej gospodarce decyzje dotyczące systemów coraz częściej podejmuje się na podstawie kosztu całkowitego. Wyjątkowy poziom dyspozycyjności systemu, doskonałe właściwości eksploatacyjne maszyn, ujednolicona obsługa, łatwe w użytkowaniu urządzenia modułowe, kompatybilność w całym systemie oraz efektywna światowa sieć wsparcia technicznego stanowią o istotnym obniżeniu kosztów całkowitych. Współpraca z B&R się opłaca.

Najwyższy poziom dostępności

W przemyśle półprzewodników dostępność systemów i maszyn to absolutna konieczność. Minimalna ilość przestojów jest tak samo ważna, jak płynnie funkcjonująca automatyka. Intuicyjne i zaawansowane funkcje diagnostyczne oraz otwarte interfejsy są tak samo pomocne jak globalny i kompetentny partner.

Rozwiązanie liniowe

Producenci elektroniki są często zmuszeni do dokonywania regularnych zmian i modernizacji swoich wyrobów. Niezmiernie pomocne jest w tym dobrze dobrane wyposażenie i oprogramowanie. Nawet całe linie można skonfigurować w trybie offline w ciągu zaledwie kilku minut, za jednym kliknięciem myszki, skracając czasy wymiany i przestoju i podnosząc sprawność i wydajność. Ciągła komunikacja między poszczególnymi maszynami oraz z systemami planowania i sterowania produkcją wyższego poziomu zapewnia pełną rejestrację i możliwość odtworzenia przebiegu całego procesu.

Najwyższa precyzja

Szybkość i precyzja mogą iść w parze - wysokosprawna inteligentna elektronika sterująca kontroluje proces w mikrosekundową dokładnością. Ethernet przemysłowy czasu rzeczywistego to podstawa zsynchronizowanego współdziałania poszczególnych procesów cząstkowych. Dzięki nieustannej modernizacji B&R zapewnia zaspokajanie wymagań przemysłu i rynku w tej ciągle zmieniającej się dziedzinie.

Otwarta architektura systemu

Kluczem jest innowacja. Mając taką dewizę i w pełni otwartą architekturę systemu, B&R jest idealnym partnerem dla wszystkich, którzy również zdecydowanie postawili na innowacyjność. Oprócz integracji skomplikowanych algorytmów (zapisanych np. w języku programowania C), dynamiczne konfigurowanie układów we/wy umożliwia korzystanie z tego samego oprogramowania przy różnych topologiach systemu.

Bezpieczeństwo procesu

Kontrola jakości w trakcie produkcji, elastyczny system rozpoznawania i śledzenia produktów są niezbędne przy wytwarzaniu elementów elektronicznych wysokiej jakości. Dzięki nieustannej modernizacji B&R zapewnia zaspokajanie wymagań przemysłu i rynku w tej ciągle zmieniającej się dziedzinie.

Więcej materiałów informacyjnych

Produkcja płytek półprzewodnikowych

Produkcja płytek półprzewodnikowych

 • Regulacja temperatury stopu
 • Technologia czystych pomieszczeń
 • Najwyższa precyzja
 • Najwyższa gładkość powierzchni
Litografia

Litografia

 • Szybka regulacja naświetlarki
 • Kontrola procesu wytrawiania
 • Etapy produkcji silnie uzależnione od czasu
 • Ciągłe przetwarzanie równoległe
Domieszkowanie półprzewodników

Domieszkowanie półprzewodników

 • Regulacja ciśnienia par i próżni
 • Regulacja wiązki jonów
 • Precyzyjna regulacja temperatury
 • Regulacja stężenia gazów
Wygładzanie chemiczno-mechaniczne

Wygładzanie chemiczno-mechaniczne

 • Regulacja podawania środka polerującego
 • Regulacja prędkości
 • Najwyższa precyzja
 • Wysoce precyzyjna regulacja nacisku
Mocowanie płytki i zdejmowanie matrycy

Mocowanie płytki i zdejmowanie matrycy

 • Aplikacje typu Pick-and-place
 • Precyzyjne pozycjonowanie
 • Napędy bezpośrednie
 • Korygowanie położenia w trybie online
 • Napęd jako układ pomiarowy
Technologia Wire Bond

Technologia Wire Bond

 • Synchronizacja w czasie rzeczywistym
 • Szybkie ruchy
 • Wysokosprawne profile krzywkowe
 • Najkrótsze profile ruchu
 • Bezpośrednia regulacja siły za pomocą serwonapędu
Technologia FlipChip

Technologia FlipChip

 • Monitorowanie i zarządzanie
 • Zintegrowane silniki liniowe
 • Szybkie korygowanie położenia
 • Zoptymalizowane profile ruchu do szybkiego ustawiania
 • Regulacja siły i położenia
Obudowy

Obudowy

 • Szybkie zbieranie i zapamiętywanie danych
 • Ochrona formy za pomocą oprogramowania
 • Szybkie przełączanie pomiędzy sterowaniem ruchem i siłą
 • Profile ruchu dla optymalnych procesów modułowych
 • Kompensacja dźwigni kolankowej
Testowanie układów scalonych

Testowanie układów scalonych

 • Bezpośrednie napędy do talerzy obrotowych bez podzielnicy
 • Optymalizacja ruchów przy użyciu profili krzywkowych
 • Interfejs GB-IP
 • Prosta integracja urządzeń pomiarowych
Znakowanie laserem

Znakowanie laserem

 • Zsynchronizowane sekwencje ruchów
 • Sterowanie dodatkowymi urządzeniami zewnętrznymi
 • Rozpoznawanie produktów przy użyciu wejścia wyzwalającego
 • Zbieranie danych jakościowych w trybie online
 • Indywidualizacja nadruków na produktach
Kontrola wizualna

Kontrola wizualna

 • Zsynchronizowane sekwencje ruchów
 • Sterowanie dodatkowymi urządzeniami zewnętrznymi
 • Rozpoznawanie produktów przy użyciu wejścia wyzwalającego
 • Zbieranie danych jakościowych w trybie online
 • Indywidualizacja nadruków na produktach
Pakowanie

Pakowanie

 • Pozycjonowanie wyzwalacza
 • System synchroniczny
 • Śledzenie produktu
 • Automatyczna konfiguracja formatu
 • Stałe czasy zamykania
Automaty rozmieszczające elementy

Automaty rozmieszczające elementy

 • Optymalizacja ruchów dla skrócenia czasów pozycjonowania
 • Najwyższa precyzja przy krótkich czasach ustalania
 • Szybka transmisja danych do podsystemów
 • Precyzyjne pozycjonowanie elementów zapewniające najwyższą jakość
Lutowanie

Lutowanie

 • Regulacja stref temperaturowych
 • Zmiana profili temperaturowych w trybie online
 • Integrated Visualization
 • Atmosfera azotu
 • RoHS
Testy In-Circuit

Testy In-Circuit

 • Różne napędy do wyboru
 • Najkrótsze czasy ustalania do stabilizacji
 • Optymalna integracja urządzeń pomiarowych
 • Szybka zmiana produktu
Montaż - Pick-and-place

Montaż - Pick-and-place

 • Integracja robotów o różnych kinematykach
 • Nacisk na osiąganie najkrótszych czasów cyklu dla najwyższej przepustowości
 • Cyfrowa kontrola przebiegu pracy
 • Łącze ERP

Wybierz kraj i język

B&R Logo