Produkty B&R oparte na protokole OPC UA

Produkty z dziedziny automatyki wytwarzane przez B&R są ściśle powiązane ze standardem OPC UA. Dlatego każdy sterownik B&R można wykorzystać jako serwer lub klient OPC UA. Umożliwia to komunikację pionową z systemami SCADA, MES i ERP, a także niezależną od dostawcy komunikację między sterownikami programowalnymi.

Aby skonfigurować urządzenia OPC UA i przypisać prawa dostępu w środowisku inżynieryjnym Automation Studio B&R wystarczy jedynie kilka kliknięć. Bloki funkcjonalne PLCopen służą do wdrażania funkcji OPC UA w projekcie automatyki.

Produkty B&R oparte na OPC UA uzyskały certyfikację OPC Foundation. Każdy produkt musi przejść 600 prób, aby potwierdzić jego zgodność ze specyfikacjami OPC UA.

Sieciowy HMI z OPC UA – mapp View

Dzięki licznym korzyściom, jakie oferuje ten protokół, B&R wykorzystuje OPC UA nie tylko w niezależnej od dostawcy komunikacji horyzontalnej i wertykalnej: Protokół ten umożliwia również komunikację między produktami B&R. Np. sieciowe rozwiązanie mapp View HMI wykorzystuje OPC UA do wymiany wszelkich niezbędnych danych z maszyną lub systemem. Ułatwia to tworzenie niezwykle elastycznych i modularnych rozwiązań HMI.

Automatyzacja fabryki i procesu za pomocą OPC UA – APROL

B&R korzysta z protokołu OPC UA również do celów niezależnej od dostawcy komunikacji w ramach platformy automatyzacji fabryki i procesu APROL . Wszystkie zmienne APROL, które serwer OPC UA w APROL powinien udostępniać klientom OPC UA w trybie zapisu lub odczytu, można definiować w drodze prostego wyboru opcji. Klient OPC UA posiada wbudowaną funkcjonalność przeglądarki, dzięki której w prosty sposób wybiera punkty danych do połączenia.

Jednostki zarządzania silnikami i jednostki sterujące, kompaktowe sterowniki OPC i inne urządzenia mogą bezpośrednio wymieniać ważne dane ruchowe, serwisowe i diagnostyczne z APROL za pośrednictwem klienta OPC UA. Ponadto, do APROL można podłączyć panele HMI lub systemy SCADA.

Produkty B&R oparte na protokole OPC UA:

Wybierz kraj i język

B&R Logo