Montering av Medicintekniska Produkter

Ny flexibilitet för montering av medicinska produkter

Mindre produktionsbatcher, anpassade mediciner och en ständigt pågående process för att optimera TCO och OEE – behovet för adaptiva lösningar inom produktion av medicintekniska produkter har aldrig varit mer angeläget.

Branschens utmaningar och åsikter om den adaptiva maskinen sammanfattas i e-tidningen:

Ladda ner E-bok

Adaptive tillverkning

Marknadsledarna inom medicinteknisk produktion skapar enastående lösningar för att kunna producera flera produkter samtidigt – nu finns möjligheterna för mindre batcher utan att kompromissa med produktiviteten. Idag finns en ny generation adaptiva maskiner, med unika möjligheter för att effektivisera omställningar i produktionen. Hemligheten: en synergi av viktiga tekniska genombrott, integrerade i ett system.

B&R har utvecklat innovativa hårdvaru- och mjukvarulösningar i mer än 40 år. Vår breda kunskap inom automation, produktion och vår innovationskultur gör oss till den perfekta teknologipartnernför adaptiva maskiner inom medicin- och läkemedelsindustrin.

 • Automatisera manuell produktion
 • Minska TCO
 • Öka OEE
 • Producera mindre batcher med högsta effektivitet

För tillverkare av medicintekniska produkter börjar prestanda med data Det börjar med full realtidsstyrning och spårbarhet för varje steg och station i produktionslinjen, varje skyttel som flyttar material och varje operation som utförs. Allt detta genererar data som är specifika för det material som produceras.

Datan kan överföras till analys- och rapporteringssystem i realtid och användas för att optimera prestanda hos adaptiva maskiner. Förmågan att konvertera data till kunskap är grunden för produktivitet och effektivitet.

En adaptiv maskin kan växla av enskilda produkter från produktionsflödet - oavsett anledning, när som helst - utan att påverka den övergripande produktionen.

Detta skapar förutsättningarna för effektiv och ekonomisk individualisering, och skapar även möjligheter för effektiva kvalitetskontroller som garanterar 100% kvalitet, samtidigt som produktionshastigheten bibehålls och möjliga förluster minskar i produktionen.

Oöverträffad produktivitet

Adaptiv tillverkning skapar nya förutsättningar för utmaningar som skulle vara svåra, om inte omöjliga att lösa, med hjälp av en konventionell teknik. I kostsamma renrum kan tekniken betala för sig själv, bara genom mindre behov av produktionsytan i renrummet.

Mer produktivitet på mindre yta

Adaptiva produktionslösningar erbjuder nya sätt att minska ytan som behövs för en produktionslinje. Exempel på lösningar och fördelar, användning av parallella processenheter för att jämna ut belastningen i linjen eller genom att slå samman produktionsflöden för att bilda kundanpassade kit och förpackningar utan uppehåll i full produktionshastighet.

Minska maskinens yta

Förflyttningar av produkter i produktionslinjen kan anpassas när som helst baserat på materialens unika egenskaper. Ett utmärkt exempel på detta är användningen av anti-sloshing. Hur en förflyttning sker kan till exempel justeras beroende på vätsketyp, behållarmått och fyllningshöjd.

Anti-sloshing gör det möjligt att använda en kortare behållare, eftersom vätskan eller pulvret inte når så högt upp i behållaren under förflyttningen. Att minska behållarens storlek hjälper till att minska förpackningsmaterialet, vilket i sin tur gynnar miljön och sänker den totala produktionskostnaden.

Översikt track system

 • Maximal kapacitet oberoende av individuella maskinhastigheter
 • Att producera utan luckor i flödena säkerställer att inga behållare med produkter behöver extra arbete eller manuell kontroll

Fördelar track system

Full integration, inga kompromisser

Användningen av robotar skapar stora fördelar för montering av medicintekniska produkter både vad gäller produktionseffektivitet och totalägandekostnad. MedMachine Centric Roboticshar B&R tagit ytterligare ett stort steg mot högre produktivitet och effektivitet. Genom att eliminera behovet av ett dedikerat styrsystem för roboten sparas golvyta och effektiviserar behovet av reservdelar.

Det finns inte längre ett behov av separat hårdvara och separat kommunikation. Maskiner behöver inte vänta på roboten, och inte heller behöver roboten vänta på maskinerna. Samtidiga rörelser i perfekt synkroniseringmed noll väntetid genererar högre produktivitet och tar OEE talet till nya höjder.

En lösning med Machine-Centric Robotic spelar en viktig roll för att producera fler medicintekniska produkter per kvadratmeter golvyta.

Mindre batcher med stora batchers effektivitet

Föreställ dig att producera små tillverkningsserier av medicinteknisk utrustning och satser med samma effektivitet som med högvolymsproduktion. Detta är målet med adaptiv tillverkning, ett mål där B&R redan idag kan leverera.

Olika materialflöden kan i full produktionshastighet slås ihop för att skapa mindre batcher av medicintekniska produkter eller anpassade satser och förpackningar. Allt perfekt organiserat av ett styrsystem, med gemensam övervakning av drift och prestanda. Detta minskar driftkostnaderna och beroendet av manuellt arbete.

Individuellt styrda skyttlar möjliggör en omedelbar formatändring utan manuellt ingripande.Det adaptiva systemet justerar automatiskt form, storlek, parametrar och recept för nya produkter eller förpackningar i den pågående produktionen – ett adaptivt system hanterar detta automatiskt Säker datahantering är inbyggd i systemet och säkerställer full spårbarhet och insyn i både aktuell och historisk data

 • Adaptiva tillverkningslösningar är lösningen för bland annat:
 • Personanpassad medicin
 • Produkter för självanvändning - engångsbruk, nålfria injektioner
 • Förfyllda sprutor, autoinjektor sprutor, enklare sprutor
 • Flexibel dosering, bärbar medicinsk utrustning, kombinationsprodukter

Innovation i verkligheten

PIA: Kompakt renrum

PIA Automation använder transportsystemet ACPtrak i en innovativ processmodul för att montera medicintekniska produkter både i och utanför renrum. Läs mer

K&S: Avgörande flexibilitet

För K&S är flexibiliteten hos oberoende styrda skyttlar helt avgörande för deras förmåga att hantera oväntade kravförändringar i sista minuten eller till och med helt nya produkter. Läs mer

IMA: Framtidssäker produktivitet

Genom att utrusta sitt monteringssystem för förslutning av läkemedelsflaskor med ett intelligent transportsystem har IMA Automation uppnått betydande flexibilitet och skalbarhet, samtidigt som man optimerar varje kvadratmetergolvyta.

GEAF: Snabbt och exakt produkttransport

I den här videon visar GEAF ett Supertrak-system som används för de nya maskinerna; det ger extremt noggrann positionering och snabb produkttransport, utan slitage, inget pulver, inga föroreningar och är perfekt för renrums applikationer.

Neyret Group: Eliminerar driftstopp vid DTO-utskrift - Ny bläckstrålelösning möjlig med SuperTrak

Neyret-gruppen insåg att bläckstråleutskrift kan vara ett relevant alternativ till stämpling "direkt-till-objekt" (DTO) utskriftsmaskiner avsedda för läkemedelsindustrin. Tack vare B&R:s SuperTrak hjälper de snabba, flexibla nya maskinerna Neyrets kunder att minska stilleståndstiden och öka produktflödet.

Skapa din framgång på vår expertis

Är du redo att möta en framtid där du enkelt kan anpassa, skala och skräddarsy med genomgående hög produktivitet med ett anmärkningsvärt litet behov av yta? B&R erbjuder teknologin och den erfarenhet av adaptiv tillverkning som du behöver.

B&R kommer som din teknologipartner vara där för dig, från idé till driftsättning av ditt nya system. Låt oss redan idag prata om dina mål och hur vi kan hjälpa dig att nå dem eller om hur vi kan göra adaptiv tillverkning till din konkurrensfördel.

Kontakta oss

Välj land och språk

B&R Logo