Den rigtige kombination af nutidens mest avancerede automationsteknologi - fuldt sammenkoblet og integreret - giver produktionssystemer en hidtil uset tilpasningsevne.

Mekatronisk produkttransport – Den adaptive rygrad

Track-baserede og plane produkttransportsystemer muliggør individuel kontrol af produkternes bevægelse gennem en dynamisk fremstillingsproces. Flere shuttles synkroniseres med variabel afstand for at bære produkter af enhver form. Elektromagnetiske diverter opdeler og forener produktionsflowet ved fuld hastighed. Modulære segmenter giver ubegrænsede layoutmuligheder og nem skalering og omkonfiguration.

Robotteknologi og machine vision - maskinens hånd og øje

Med perfekt synkronisering af belysning og billede registrerer machine vision formen og orienteringen af forbipasserende produkter. Robotter kan tilpasse deres bevægelser, og shuttlerne kan justere deres afstand for at udføre meget præcise behandlings- og håndteringsoperationer, mens de er i bevægelse ved høje hastigheder.

Simulering og digitale tvillinger – hvor det hele begynder

Adaptiv fremstilling starter med simuleringsbaseret design. Se systemet i aktion, test gennemførligheden og visualiser dets potentiale, alt sammen uden nogen investering i hardware. Den samme simulering tjener senere som 'proof of concept' for performance benchmark. I løbet af maskinens levetid gør en digital tvilling det muligt at forfine og verificere processer offline, før de implementeres i produktionen.

Vælg venligst land og sprog

B&R Logo