Siktet på framtidens intelligenta fabrik

"Perfection in Automation" är kärnan hos B&R. Det innebär att vi lägger all vår kunskap och kreativitet i att utveckla produkter som kommer att bli morgondagens tekniska lösningar. Vi erbjuder våra kunder en komplett automationslösning som ger maximal flexibilitet och ekonomisk effektivitet. Från kundspecifika produkter till storskalig produktion ligger vårt fokus på att möta våra kunders behov.

Alla komponenter, från den första prototypen till serieproduktionen, utvecklas och tillverkas på vår intelligenta fabrik vid vårt huvudkontor i Eggelsberg, Österrike. Avancerade produktionsmetoder och ett helautomatiskt testcenter som använder sig av den senaste tekniken, säkerställer höga kvalitetsstandarder.

Öppenhet och innovation

Vi anser vårt samarbete med kunder och leverantörer som en långsiktig investering. Vi söker inte bara kunder, utan partnerskap baserat på varaktigt förtroende och en hög kompetensnivå. Ett partnerskap som kännetecknas av gemensam öppenhet och innovation när det gäller att utveckla framtidens teknik. Därför är kunskapsdelning och kompetensutveckling bland dina anställda ett fokus för oss.

Välj land och språk

B&R Logo