Vill du precis som alla andra:

• Öka effektiviteten
• Minska behovet av golvyta
• Öka anpassningsbarheten
• Öka flexibiliteten

Nu är det möjligt.
Skillnaden ligger i konceptet adaptiv tillverkning. Konceptet skapas med teknologier som nu har nått industriell mognad och finns i produktion. Det finns en möjlighet med dessa teknologier att skapa värden och lösningar som inte funnits tidigare.

Trenderna i världen
- Produktanpassningar
- Osäkerhet
- Brist på arbetskraft

Adaptiv tillverkning möter dessa behov och många andra. Vi har exempel på applikationer där vi har minskat behovet av golvyta upptill 50%, ökat produktionen och gjort att personalen har fått arbetsuppgifter som inte sliter och är monotona. Minskade omställningstider och att snabbare kunna anpassa en existerande produktion för att möta nya krav från marknaden eller lagstiftare kommer på köpet, även här kan vi visa exempel och diskutera lösningar. B&R är en leverantör av teknologi, vi jobbar tillsammans med systemintegratörer och maskintillverkare för att skapa en helhet. Vi har ett globalt nätverk som vi kan förmedla.

Presentatörer:
Jonas Hellström, Team Leader Sales, tel 0760-46 18 25 eller mejladress

Fredrik Holmberg, Business Development Manager

Kontakta gärna oss på B&R om du är intresserad av att veta mer.

Mer om adaptiv tillverkning

Välj land och språk

B&R Logo