Hur kan intelligenta transportsystem och digitala tvillingar möta upp tillverkningsindustrins utmaningar kring flexibilitet och tillgänglighet?

Maskiner, men också produktionsnätverk blir mer och mer komplexa samtidigt som kraven på anpassningsförmåga ökar då marknaden efterfrågar en högre grad av kundanpassning tillsammans med ett ojämnt flöde i efterfrågan. Att testa möjliga maskinsekvenser eller layouter i en produktion på ett fysiskt system medför höga kostnader och är i sin helhet ineffektivt. Med simulering optimerar du istället produktutvecklingen som är en nyckelroll för att uppnå maximal produktionskapacitet.

Detta webinar är framförallt en introduktion till vad B&R kan erbjuda inom konceptet för Adaptiv tillverkning, både för maskinbyggare och för producenter som står inför att anpassa produktionen till framtida utmaningar.

Vi bjuder även på en förhandstitt av vår nya moderna mötesplats i Malmö och avslutar webinariet med en session där du har möjlighet att ställa dina frågor.

Presentatörer/Kontakt:

Fredrik Patriksson, M.Sc. | Business Developer – Adaptive Manufacturing, tel: 0702 - 22 93 37 mejladress

Daniel Bengtsson, Business Development Engineer

Kalle Hansson, Head of Market Intelligence, Northern Europe

LÄNKAR  

- Adaptive Manufacturing Virtual Showroom 

- Adaptiva maskiner (samlad info) 

- Track-system

- Inga fler obehagliga överraskningar (digital twin) 

- Den perfekta matchningen (simulering)

Välj land och språk

B&R Logo