Medarbetarnas utbildnings- och kompetensnivå är avgörande för företagets förmåga att utveckla innovativa lösningar och uppnå avancerad produktion. Nivån och utbildningsbehovet varierar mycket och påverkas av var ditt företag och anställda är i relation till sina nuvarande kompetenser. Därför erbjuder vi olika former av kompetensutveckling.

Kunskapsdelning

Vi erbjuder våra kunder olika sätt att träffa varandra och våra kompetenta medarbetare för att alltid ha nära till den senaste kunskapen och kompetensen inom automationsindustrin

Automation Manager Forum
Detta forum är ett exklusivt nätverk för ledare inom automation och IIoT. Syftet är att dela erfarenheter och kunskap inom relevanta områden. Vi är övertygade om att alla som deltar har många gemensamma beröringspunkter även inom olika branscher.

Upgrade
Detta är för erfarna personer inom branschen som vill hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken. Bland annat hålls korta seminarier och e-talks där vi går på djupet med B&R plattformen, till exempel:

 • Automation Studio upgrade
 • Hardware upgrade
 • Mapp training
 • Software development

Utbildningskurser

Vi erbjuder en mängd olika kurser där vårt Applied Automation Engineer Seminarie är vår mest omfattande kurs för anställda som vill vara specialister inom automation.

Applied Automation Engineer Seminar (AAES)
Ett ambitiöst 10 veckors utbildningsprogram för tekniker som redan arbetar med B&R plattformen och vill höja sin kunskapsnivå. Du hittar mer information om kursen på Applied Automation Engineer seminarie. Deltagarna får en omfattande teoretisk förståelse samt praktisk erfarenhet av B&R plattformen inom följande områden:

 • Control Technology
 • Motion Control
 • Visualization
 • Safety Technology
 • Revision Control
 • Software Architecture
 • Lean Software Development

Standard utbildningsprogram

Våra standardutbildningar är för dig som vill anpassa kursen och själv välja de moduler som passar dina behov och kompetenser.

 • Flera moduler som kan komponeras enligt den kompetensutveckling som behövs
 • Kan genomföras i en samlad kurs eller som enskilda utbildningar beroende på det tekniska fokuset
 • Alla kurser är baserade på en blandning av teori och praktiska övningar
 • Erfarna mjukvaruutvecklare med stor erfarenhet inom automationsindustrin håller i utbildningen

Företagsanpassad utbildning

Kursen är anpassad för det företags specifika behovet och är en mer avancerad kurs än vårt standardutbildningsprogram.

 • Avancerade kurser skräddarsydda för situationen och företagets anställda
 • Seminarier eller workshops anpassade för den specifika situationen, utmaningar, applikation eller automationslösning
 • Vägledning om projekt både i utveckling och i framtiden, så att en gemensam förståelse för det specifika projektet skapas

Kvalitet och relevans är alltid viktiga delar av våra utbildningar. Kontakta oss för att ta reda på mer om möjligheterna för dig och ditt företag.

Välj land och språk

B&R Logo