Implementacja Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)

Wdrażanie Przemysłowego Internetu Rzeczy obejmuje cztery podstawowe aspekty: urządzenia służące do gromadzenia danych, same dane, oprogramowanie wykorzystywane do analizy danych i wreszcie łączność, czyli sieć spajająca w całość wszystkie pozostałe aspekty.

Tutaj można zapoznać się z naszym sprzętem i oprogramowaniem służącym do pozyskiwania i analizy danych. Więcej informacji na temat sieci i transmisji danych za pośrednictwem protokołów OPC UA, MQTT i AMQP można znaleźć na stronie  Przemysłowego Internetu Rzeczy.

Przemysłowy Internet Rzeczy dla inwestycji typu "brownfield"

Pytanie: jak lepiej wykorzystać posiadane cyfrowo odizolowane urządzenia starszych generacji, a przy tym zapewnić większą przejrzystość procesów produkcyjnych?

Odpowiedzią jest Orange Box firmy B&R. Łatwe podłączanie istniejących urządzeń do nadrzędnych systemów IT. Gromadzenie i ocena wcześniej niedostępnych danych w celu poprawy efektywności operacyjnej i zwiększenia konkurencyjności modernizowanych starych zakładów.   Orange Box dostosowuje odizolowane cyfrowo maszyny do wymogów Przemysłowego Internetu Rzeczy.

Istotna zaleta: nie ma potrzeby wprowadzania żadnych zmian w istniejącym sprzęcie i oprogramowaniu.

Pozyskiwanie danych na potrzeby IIoT

Pozyskiwanie danych procesowych i analityka biznesowa
W nowoczesnym przemyśle zasadnicze znaczenie ma systematyczne pozyskiwanie surowych danych bezpośrednio z poziomu produkcji, w czasie rzeczywistym. Rozwiązania B&R zapewniają łatwą i płynną kontrolę danych operacyjnych i produkcyjnych maszyn i urządzeń z centrum zarządzania. Możliwość wychwycenia istotnych informacji ze zbioru nieposortowanych surowych danych. Wyświetlanie kluczowych danych w formie wykresów i tabeli.

Więcej na temat APROL PDA

Łatwe pozyskiwanie danych
Pakiet oprogramowania mapp Technology firmy B&R pomaga zrobić pierwszy krok w kierunku rozwiązania Przemysłowego Internetu Rzeczy poprzez gromadzenie danych z wykorzystaniem bloków oprogramowania właściwych dla danej aplikacji. Przykład: pomiar wydajności przy użyciu narzędzia mapp OEE. Dane są wstępnie selekcjonowane pod kątem ich przydatności, a następnie rejestrowane i przetwarzane. Na tak przygotowanym gruncie można przeprowadzić niezwykle efektywną analizę.

Więcej o mapp Technology

Cyfrowy zdalny dostęp

Secure Rremote Maintenance
Opracowany przez B&R Secure Remote Maintenance (system bezpiecznego zdalnego dostępu) ułatwia w nieosiągalnym dotąd stopniu diagnostykę i serwisowanie maszyn i urządzeń. Rozwiązanie to wykorzystuje najnowsze standardy bezpieczeństwa IT i umożliwia znaczne oszczędności przy niskich kosztach inwestycji.

Więcej o Secure Remote Maintenance

Łączność z chmurą
Urządzenia brzegowe B&R nieustannie wymieniają dane z zewnętrznym systemem w chmurze. Łączenie niejednorodnych źródeł danych w celu ułatwienia analizy dużych zbiorów danych. Korzyści z długoterminowej archiwizacji i analizy. Rozwiązania B&R to w pełni zintegrowane systemy umożliwiające połączenie z dowolnym dostawcą usług w chmurze.

Inteligentne funkcje predykcyjne

Monitorowanie warunków
B&R oferuje monitorowanie stanu w formie zainstalowanego fabrycznie, wstępnie skonfigurowanego pakietu, który upraszcza wdrażanie konserwacji zapobiegawczej w stopniu dotąd nieosiągalnym. Monitorowanie stanu maszyny pozwala na bardziej efektywne prognozowanie i planowanie obsługi technicznej, a w konsekwencji wydłuża do maksimum czas sprawności maszyny.

Więcej o APROL ConMon

Monitorowanie energii
Pakiet monitorowania energii B&R umożliwia pomiar, rejestrowanie i analizę zużycia energii na potrzeby procesu ciągłego doskonalenia. Obliczanie i poprawa efektywności poszczególnych osi lub całej instalacji.  Konfiguracja automatycznych reakcji w celu optymalizacji zużycia.

Więcej o APROL EnMon

Przemysłowy Internet Rzeczy z niepewnym połączeniem internetowym

Pozyskiwanie danych procesowych, ulepszone zarządzanie cyklem życia produktu, konserwację predykcyjną, a nawet długoterminową archiwizację można realizować, stosując rozwiązania B&R – nawet bez ciągłego połączenia z Internetem. Maszyny i urządzenia są połączone w sieć z wykorzystaniem modułów X20 I/O , sterownikiem X20 i komputera przemysłowego. Moduł X20 agreguje dane, sterownik obsługuje aplikacje w trakcie normalnej pracy, a komputer przemysłowy przechowuje tymczasowo dane, gdy nie ma połączenia z Internetem. Po przywróceniu połączenia komputer przemysłowy – pełniący funkcję Edge Controller’a – przesyła zagregowane dane do chmury. Zgromadzone w chmurze informacje pozwalają przeprowadzić szczegółową diagnostykę pracy maszyn i urządzeń z dowolnego zakątka globu. Pakiet rozwiązań Przemysłowego Internetu Rzeczy usprawnia zarządzanie cyklem eksploatacji i wdrażanie konserwacji predykcyjnej opartej na stanie technicznym. Nawet jeśli nie możesz polegać na swoim połączeniu internetowym, to B&R zawsze zapewni korzyści płynące z Przemysłowego Internetu Rzeczy.

Wybierz kraj i język

B&R Logo