Łatwa implementacja hybrydowych aplikacji sterujących

exOS oferuje wiele zintegrowanych funkcji, które ułatwiają wdrażanie hybrydowych aplikacji łączących sterowanie maszyną oraz kod Linux’owy.

Zintegrowane funkcje są wykonywane symetrycznie w systemach Automation Runtime i Linux. exOS wykorzystuje technologię i narzędzia z systemu B&R i integruje Linux’ową aplikację ze środowiskiem inżynieryjnym B&R. Zachowana zostaje cała, charakterystyczna dla Linuksa swoboda działania. Dedykowany Linux B&R z obsługą niezbędnych sterowników jest dostępny jako podstawowy system operacyjny. B&R Hypervisor może być opcjonalnie używany w konfiguracjach zintegrowanych ze sprzętem.

Centralne zarządzanie projektem w Automation Studio

 • Import kodu Linux’owego do Automation Studio jako pakietu exOS
 • Łatwa konfiguracja parametrów systemu Linux
 • Jednolite zarządzanie kodem maszynowym i Linux’owym

Bezproblemowe przesyłanie i instalacja kodu Linux’owego

 • Kod Linux’owy jest przesyłany z Automation Studio do sterownika i uruchamiany automatycznie
 • Kod Linuks’owy jest instalowany i aktualizowany automatycznie

Konfigurowalne wykonywanie kodu

 • Środowisko Automation Runtime może kontrolować wykonywanie kodu Linux’owego (np. uruchomić go automatycznie po instalacji)

Rozbudowane możliwości diagnostyczne

 • Kompleksowa diagnostyka podczas instalacji i wykonywania programów
 • Bezproblemowe rejestrowanie błędów w systemie B&R

Wydajny system wymiany danych

 • Łatwa, buforowana wymiana danych procesowych pomiędzy sterownikiem a systemem Linux
 • Spójna komunikacja w mikrosekundowym przedziale czasowym

Zsynchronizowane wykonywanie aplikacji

 • Dane procesowe synchronizowane za pomocą mechanizmu NetTime, zapewniającym spójne taktowanie danych (np. zadane pozycje osi serwo) z dokładnością do mikrosekund
 • Spójna podstawa czasowa

Prosta i efektywna konserwacja

 • Wymiana sprzętu bez konieczności przeprogramowania
 • Rozwiązanie gotowe do użycia
 • Zdefiniowany stan maszyny po wymianie sprzętu
 • Automatyczne przesyłanie, instalacja i inicjalizacja w celu zminimalizowania przestojów

Wybierz kraj i język

B&R Logo