Przykłady zastosowań - exOS w praktyce

Bazy danych

Dane procesowe mogą być przechowywane bezpośrednio w rozbudowanych systemach baz danych na urządzeniach przemysłowych.

Zastosowanie: Wtryskarka

Dane produkcyjne muszą być przechowywane w bazie danych do celów kontroli jakości. Baza danych, na przykład MongoDB, działa w systemie Linux. Natomiast oprogramowanie sterujące maszyną działa w środowisku Automation Runtime. exOS łączy te dwa systemy dzięki technologii Hypervisor na komputerze Panel PC 910. Efektywna konserwacja, możliwa dzięki exOS, pomaga zminimalizować przestoje po wymianie sprzętu.

Algorytmy Internetu Rzeczy

Algorytmy uczenia maszynowego mogą być wykonywane bezpośrednio na urządzeniach typu Edge. Dane maszyn i urządzeń są łatwo dostępne i pobierane ze sterownika maszyny.

Zastosowanie: Kabina lakiernicza

Uczenie maszynowe (ML) jest wykorzystywane do optymalizacji utrzymania ruchu. Model ML Tensorflow działa w systemie Linux na komputerze Automation PC 2200. Ten sam komputer Automation PC obsługuje również system Automation Runtime do sterowania maszyną. exOS łączy te dwa systemy dzięki technologii Hypervisor na komputerze Automation PC 2200. Interfejs zapewnia szybką integrację i łatwe połączenie.

Istniejące bazy kodów

Aplikacje Linux’owe mogą działać równolegle z aplikacjami sterującymi na niezawodnej platformie automatyki o długoterminowej dostępności.

Zastosowanie: Autonomiczny system transportowy

Autonomiczne systemy transportowe oparte są na platformie zrobotyzowanej. Dynamiczne planowanie ścieżki jest realizowane w systemie ROS pod Linux’em, natomiast zadania sterowania ruchem są obsługiwane w środowisku Automation Runtime. Dzięki exOS i technologii Hypervisor można je optymalnie zsynchronizować i załadować na komputer Automation PC mobile 3100.

Wybierz kraj i język

B&R Logo