System Secure Remote Maintenance firmy B&R umożliwia użytkownikowi łatwą obsługę serwisową maszyn i instalacji w dowolnym miejscu globu – z własnego biura lub z miejsca aktualnego pobytu. Dzięki zdalnemu dostępowi można łatwo i szybko reagować na nieprzewidziane problemy, krócej trwa także rozruch przy przekazaniu do eksploatacji. W rezultacie możliwe jest maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych instalacji. Broszura: Secure Remote Maintenance

Secure Remote Maintenance: Szybko, łatwo, bezpiecznie

Obsługa serwisowa w dowolnym miejscu na świecie
System pozwala oferować klientom obsługę i konserwację maszyn z dowolnego miejsca na świecie, może również służyć jako narzędzie kontroli własnych instalacji i maszyn producenta. Dzięki rozwiązaniu B&R pracownik serwisu może uzyskać dostęp do maszyn z dowolnego miejsca na świecie, aby pobierać wpisy dziennika systemowego, dane aplikacji itd. W ten sposób jeden technik może bezzwłocznie serwisować wiele maszyn i instalacji. Przestoje są ograniczone do minimum i można całkowicie uniknąć kosztownych podróży.

Najnowocześniejsze standardy bezpieczeństwa
Dane przesyłane między modułem SiteManager na maszynie a programem GateManager są zabezpieczone szyfrowanym połączeniem VPN i dodatkowo chronione poprzez stosowanie certyfikatów. Dodatkowy poziom ochrony zapewnia zapora ogniowa zintegrowana z modułem SiteManager.
Prawami dostępu techników serwisowych do maszyny zarządza GateManager i zintegrowany system zarządzania parkiem maszyn. Dostęp zdalny można również włączyć za pomocą wyłącznika kluczykowego podłączonego poprzez wejścia i wyjścia zintegrowane w module SiteManager.

Łatwy w użyciu
System Secure Remote Maintenance firmy B&R jest niezwykle łatwy w obsłudze. Nie trzeba też być informatykiem, żeby go skonfigurować. Prawami dostępu do maszyny można łatwo zarządzać w aplikacji GateManager za pomocą metody „przeciągnij i upuść”. Korzystanie z systemu SiteManager B&R pozwala także zaoszczędzić czas i pieniądze, gdyż wystarczy go skonfigurować tylko raz, a potem można używać na różnych maszynach.

Dodatkowe korzyści w przypadku użycia Automation Studio
Podobnie jak inne urządzenia B&R, SiteManager można skonfigurować w naszym oprogramowaniu Automation Studio. Przy dostawie nie jest konieczna żadna dodatkowa konfiguracja, co pozwala jeszcze bardziej przyspieszyć proces oddania do eksploatacji.

Zgodność ze standardowymi zasadami bezpieczeństwa
System Secure Remote Maintenance jest zgodny z obowiązującymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa informatycznego i cybernetycznego. Nie są wymagane żadne dodatkowe otwarte porty. Dzięki temu wdrożenie systemu w sieci firmowej jest uproszczone do granic możliwości.

Wybierz optymalne rozwiązanie zdalnego dostępu

Wszystkie komponenty systemu Secure Remote Maintenance można łączyć stosownie do potrzeb. Skonfiguruj system obsługi zdalnej, stosownie do Twoich potrzeb.

Czy Państwa maszyny są serwisowane bezpośrednio na miejscu, czy też dostęp do danych uzyskiwany jest na urządzeniu mobilnym?

 • Dostęp z komputera:
  LinkManager 0RMLM.WIN
 • Dostęp ze smartfona lub tabletu:
  LinkManager Mobile 0RMLM.MOB
 • Dostęp z urządzenia mobilnego:
  LinkManager Mobile 0RMLM.MOB

Jaka infrastruktura informatyczna jest już wykorzystywana w Państwa firmie?

 • Platforma wirtualizacji:
  Urządzenie programowe GateManager 0RMGM.SW
 • Serwer sprzętowy:
  Urządzenie sprzętowe GateManager

Jakiego interfejsu chcieliby Państwo używać do serwisowania maszyn?

GateManager
SiteManager
LinkManager
Starter Packages
Antennas
Terminal blocks
DocumentationOprócz ogólnej instrukcji obsługiSecure Remote Maintenance dostępna jest także dodatkowa dokumentacja dotycząca poszczególnych produktów i przypadków użycia.

Dodatkowe dokumenty

Zdalna rejestracja danych

Wybierz kraj i język

B&R Logo