"Řízení pohybu s vysokou přesností je klíčem k získání dokonalé kvality tisku v dnešních vysokorychlostních tiskových strojích."

Dr. Engelbert Grünbacher, Vedoucí oddělení - Motion Control Firmware Development

Individualizace a personalizace

Rostoucí individualizace a personalizace tiskových médií pro cílené marketingové kampaně vede k rostoucímu významu krátkých tiskových běhů a vyžaduje menší výrobní dávky.

Díky integrovanému automatizačnímu řešení lze snadno dosáhnout vyšší výrobní flexibility, snížení prostojů a plýtvání a efektivního liniového propojení strojů.

Vysoká konstrukční flexibilita

Maximální produktivita díky vysoce přesnému řízení pohybu

Hlavním problémem v současném konkurenčním prostředí je nákladově efektivní a bezchybná výroba zakázek s krátkou délkou tisku a reprodukovatelnou kvalitou. B&R nabízí vysoce přesné řízení pohybu a předpřipravené technické řešení:

 • Virtuální snímání a modelové prediktivní řízení
 • Řízení registrů
 • Řízení vícezónového napětí
 • Odhalení a zpracování registračních značek
 • Kompenzace kolize motoru
 • Měřič vinutí

Bezpečnější obsluha

Pomocí flexibilní bezpečnostní techniky B&R lze bezpečnostní řešení realizovat jednoduchým způsobem a podle normy EN1010 a EN13849.

 • Kompaktní stroje díky menší bezpečné vzdálenosti
 • Desetkrát rychlejší odpovědní časy než u běžných řešení
 • Nepřetržitá výroba se sníženou rychlostí v případě vzniku bezpečné události
 • Eliminace nákladných prostojů stroje

Maximální dostupnost

Vysoká dostupnost výrobních zařízení je nepostradatelným požadavkem v tiskovém průmyslu.

 • Kompletně redundantní automatizační systém
 • Prediktivní údržba založená na sledování stavu
 • Intuitivní diagnostické funkce

B&R jako celosvětový partner Vám zajistí automatizační komponenty kdykoli a kdekoli je potřebujete.

Nové příležitosti s inovativními obchodními modely

Možnost nabízet software s licenční ochranou poskytuje technický základ pro nové obchodní modely:

 • Různé licenční možnosti spravované přímo v softwaru stroje
 • Čítač provozních hodin zabezpečený proti manipulaci
 • Možnost testu před zakoupením

Modularizace

Modulární konstrukce umožňuje vytvářet vlastní řešení pomocí standardizované sady strojních modulů.

Odhodlání B&R k tomuto přístupu vyústilo v široký výběr distribuovaných automatizačních komponent včetně I/O modulů, servopohonů, motorů a modulární bezpečnostní techniky. Vývojové prostředí Automation Studio nabízí sofistikované prvky pro vysoce účinnou softwarovou modularizaci.

Účinné využití zdrojů a energie

Pro dnešní tiskovou výrobu je základem ziskovosti účinné využití energie a zdrojů. ISO 50001 představuje globální standard, který se vztahuje na všechny průmyslové odvětví.

Produktové portfolio B&R zahrnuje širokou škálu řešení a podporuje proces neustálých zlepšení:

 • Měření energií
 • Monitorování energetických toků na úrovni strojů a výroby
 • Regenerativní pohonné systémy
 • Výměnu pneumatických prvků

Jednoduchá integrace do stávajících automatizačních řešení umožňuje bezproblémově implementovat samostatné řešení i plné zapojení do stávajícího systému.

Digitalizace je klíčem k individuálnímu tisku

Automatizační systémy od B&R splňují všechny požadavky moderní digitální výroby a umožňují Vám:

 • Implementaci digitálního tisku
 • Kompletní digitální zpracování
 • Propojení Vaší výrobní linky s celosvětovou komunikační sítí

Digitální post-tiskové technologie umožňují individuální dokončení každého tištěného materiálu. Propojení strojů pomocí protokolu reálného času POWERLINK umožňuje kompletní digitální zpracování.

Už jste viděli?

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo